Techniekpact tegen jeugdwerkloosheid

Nieuws | de redactie
17 september 2013 | In de Troonrede wordt de verbinding die recent is gelegd tussen het Techniekpact en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid nog eens extra onderstreept.

Er is een landelijk regieorgaan techniek ingericht om verder vorm te geven aan het pact en dit moet de strategie daarvan bewaken en zo nodig bijsturen. Mirjam Sterk is als ambassadeur jeugdwerkloosheid toegevoegd aan dit regieorgaan.  

Op korte termijn effect

De verschillende programma’s moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd gaan worden. Het regieorgaan “bewaakt de ambities en de doelstellingen van het Techniekpact en waar nodig ook de samenhang met verschillende aanpalende beleidstrajecten.”  Een voorbeeld daarvan is de passage: “De sociale partners in de techniek geven in het kader van het spoor “werken in de techniek” aan verbinding te maken met de in het Sociaal Akkoord afgesproken sectorplannen, zowel regionaal als sectoraal.”

Arbeidsmarktpartijen in sectoren en regio’s kunnen vanaf het najaar 2013 tot 2015 sectorplannen indienen. “In het sociaal akkoord is, gelet op zowel de langjarige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt als de Nederlandse conjunctuur een zevental thema’s geïdentificeerd die bijdragen aan een betere structurele werking van de arbeidsmarkt en ook op korte termijn een positief effect hebben.” De partijen in het Techniekpact moeten hier vanuit hun opdracht dan ook extra op in spelen.

In het regieorgaan zitten inmiddels ‘the great and the good’ van de polder en onderwijsland. Maxime Verhagen doet mee vanuit Bouwend Nederland, bijvoorbeeld, en de Topsectoren laten zich door één man vertegenwoordigen, oud-Shell-topman Rein Willems. De onderwijskoepels zitten er allemaal in met hun voorzitters en ook de particuliere HBO-instellingen zijn via de NRTO vertegenwoordigd. EZ-topman Betholt Leeftink zit de regiegroep voor.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK