Captains of industry steunen NWO

Nieuws | de redactie
30 oktober 2013 | De top van het bedrijfsleven gaat met NWO onderzoek doen naar de ethische en maatschappelijke vraagstukken rond technische innovaties. Dat moet helpen te voorkomen dat deze voortijdig stranden door gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Benschop, Nicolai en Meijer trekken hier aan mee.

De NWO leidt het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). Multidisciplinaire onderzoeksteams ontwikkelen in nauwe samenwerking met de stakeholders innovatietrajecten waarbij ethische en maatschappelijke aspecten vanaf het eerste begin een belangrijke rol spelen. Het onderzoek is internationaal georiënteerd en sluit aan bij alle Societal Challenges uit Horizon 2020 en de nieuwe Millennium Doelstellingen van de VN.

Voorkom onnodig stranden

Het MVI-programma is erop gericht om al in de ontwikkelingsfase van een innovatie te onderzoeken welke ethische en maatschappelijke vraagstukken spelen. Dat zorgt voor een groter maatschappelijk draagvlak en voorkomt dat innovaties onnodig stranden. Bovendien worden door dit onderzoek complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen. Zo ontstaan kansen voor betere producten en diensten door sociaal geïnspireerde innovaties.

Nu is er een Comité van Aanbeveling opgericht ter ondersteuning van dit initiatief. Het Comité benadrukt de centrale rol van maatschappelijke relevantie bij innovaties. Die maakt het mogelijk innovaties en mogelijkheden voor producten en diensten te creëren die – óók op de lange termijn – aansluiten bij de grote maatschappelijke uitdagingen. Bovendien worden zo problemen en complexe aanpassingen achteraf voorkomen. Ethische en maatschappelijke eisen aan nieuwe diensten en producten kunnen ook fungeren als aanjager van innovatie, in plaats van als belemmering.

Stimulerende rol

Het Comité van Aanbeveling is van mening dat het MVI-programma essentieel onderdeel uitmaakt van modern innovatiebeleid en dat het grote kansen voor het bedrijfsleven biedt om in samenwerking met de wetenschap maatschappelijk geïnspireerde innovaties tot stand te brengen. De leden van het comité hebben een stimulerende rol. Ze zijn ambassadeur van MVI en brengen het initiatief actief onder de aandacht van bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om met NWO in dit programma samen te werken.

Het  comité bestaat uit de volgende personen:

  • drs. D.A. (Dick) Benschop, Shell
  • ir. B.M. (Bertrand) van Ee, Royal HaskoningDHV
  • ir. J.J. (Hans) de Jong, Philips
  • prof. dr. ir. J.T.F. (Jos) Keurentjes, AkzoNobel
  • prof. dr. E.M. (Emmo) Meijer, Royal FrieslandCampina
  • mr. drs. A. (Atzo) Nicolaï, DSM
  • ir. P.R.J.M. (Paul) Smits, Havenbedrijf Rotterdam

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK