Extra’s uit prestatiebekostiging

Nieuws | de redactie
29 oktober 2013 | Levert de prestatiebekostiging HBO en WO aantoonbaar extra’s op, als een hogeschool of universiteit kwalitatief hoog scorende plannen weet door te voeren? Eerste concrete cijfers zijn nu naar buiten. “De universiteit met de beste score heeft in 2014 ruim €4,1 miljoen meer.”

OCW heeft de Kamer in de voorbereiding op de begrotingsbehandeling een eerste doorrekening kunnen geven. Bussemaker wijst er op, dat bij de prestatieafspraken geen ‘andersoortige verdeling’ van de middelen aan de orde is, want “met alle bekostigde hogescholen en universiteiten is immers een prestatieafspraak gemaakt en alle hebben dus ‘hun deel’ uit het budget voor de voorwaardelijke financiering gekregen.”

Een plus van 1,8%

Echter, dit ligt anders bij ‘het selectieve budget’. “Bij de verdeling van het selectieve budget is de kwaliteit van de voorstellen meegewogen.” De doorwerking daarvan is nu zichtbaar aan het worden. Zo meldt de minister, dat “de universiteit met de beste score in 2014 ruim € 4,1 miljoen euro meer toegekend [heeft] gekregen dan was gebeurd als de middelen deel hadden uitgemaakt van de reguliere lumpsum. Dit betreft voor deze universiteit 1,8% van de rijksbijdrage voor onderwijs.”

In het HBO is “een substantieel deel van het selectieve budget” ingezet om de Centres of Expertise een vliegende start te laten maken. Een bedrag van €17 miljoen per jaar is in de 17 gehonoreerde Centres geïnvesteerd. Dat gebeurt doordat “aan de penvoerder [de ‘trekker’ onder de betrokken hogescholen, red.] van een Centre € 1 miljoen per jaar toegekend.”

OCW geeft aan, dat bij het buiten haken plaatsen van die middelen gericht op de Centres of Expertise gesteld kan worden dat “voor de twee hogescholen met de hoogste score [geldt] dat deze in 2014 ruim € 1 miljoen meer toegekend hebben gekregen dan was gebeurd als de middelen deel hadden uitgemaakt van de reguliere lumpsum. Dit betreft voor deze hogescholen 0,7% van de rijksbijdrage voor onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK