Grote school drukt kosten

Nieuws | de redactie
21 oktober 2013 | De omvang van scholen heeft volgens NWO-onderzoek nauwelijks effect op leerprestaties. Ook variëteit van invloed op de sociale cohesie in school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aantoonbaar. Wel zijn grote scholen verhoudingsgewijs goedkoper.

Dit blijkt uit een studie door onderwijsonderzoeker Hans Luyten Universiteit Twente en zijn team. De onderzoekers bestudeerden 84 publicaties en eerdere literatuuroverzichten over effecten van schoolgrootte. De effecten van schoolomvang op zowel leerprestaties als zogenoemde niet-cognitieve aspecten als betrokkenheid zijn zeer beperkt, aldus de onderzoekers.

De relatief sterkste effecten zijn gevonden voor sociale cohesie en participatie. Hans Luyten: “Dat wil zeggen dat de sociale cohesie en de participatie van ouders, leerlingen en leerkrachten op kleinere scholen iets beter is dan op grote scholen.”

Niet zomaar kleine scholen sluiten

Wat de kosten per leerling betreft, toont het onderzoek aan dat grote scholen relatief goedkoper zijn. De financiële voordelen van grote scholen wegen op tegen eventuele (kleine) nadelen wat betreft leerprestaties of slaagpercentages, stellen de onderzoekers.

“Kostenbesparingen zijn het grootst als zeer kleine scholen worden samengevoegd. De kosten dalen veel minder sterk als scholen van gemiddelde grootte verder in omvang toenemen. Dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar kleine scholen in dorpen moet opheffen. Want als de enige school in een kleine gemeenschap verdwijnt, kost dat de samenleving ook iets,” aldus Luyten.

Verschillen per land

Ook na veelvuldig onderzoek is er nog geen eenduidig beeld over de effecten van schoolgrootte op de leerprestaties en het schoolklimaat. Toch zijn er wel enkele aanwijzingen voor negatieve effecten. Dit verschilt wel per land: in Amerika zijn meer negatieve effecten van schoolgrootte gerapporteerd, terwijl in andere landen grotere scholen juist tot een beter klimaat en betere leerpresentaties lijken te leiden.

Nederlandse basisscholen zijn in vergelijking met andere OESO-landen relatief klein. Interessant genoeg blijkt, dat voor het voortgezet onderwijs precies het omgekeerde is gaan gelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK