HO levert extra in

Nieuws | de redactie
31 oktober 2013 | De 'paars-refo' coalitie in de Kamer wil dat HBO en WO geen extra's ontvangen uit hun herfstakkoord. Het netto bedrag zou ten goede moeten komen aan PO en VO. Hoeveel gaan hogeschool en universiteit er dan aanvullend op achteruit?

De doorrekening van het kabinet gaf aan, dat van de €650 mln toevoeging aan de lumpsum van instellingen €62 mln voor het HBO bestemd zou zijn en €96,6 voor het WO. Het MBO zou €84 mln krijgen. Daar zetten de paars-refo partijen nu een streep door.

Forse bezuiniging

Nu een Kamermeerderheid haar eigen akkoord op dit punt bijstelt is het beeld voor het HO beduidend ongunstiger. Er komt nauwelijks iets extra naar de instellingen, maar het HBO en WO moeten wel delen in de forse bezuiniging die in de stukken besloten zit. Op hun lumpsum wordt namelijk zowel voor 2013 als voor 2014 de ‘prijsbijstelling’ ingehouden. Dat houdt in dat indirect gekort wordt op de uitgaven via de inflatiecorrectie.

Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt €336 miljoen. Daarvan zouden HBO en WO zo’n €90 mln moeten ophoesten. De universiteiten moeten via hun medische clusters ook nog een fikse extra bezuiniging op de academische ziekenhuizen verwerken. Vanuit het HBO wordt regelmatig er op gewezen, dat hun sector al op basis van het regeerakkoord in de min is gezet. Het nieuwe akkoord zou dit dan bestendigen.

MBO nog gespaard

Indiener D66 wil nu samen met VVD, PvdA, CU en SGP een bedrag van €69 mln weghalen bij het HO en toevoegen aan de lumpsum van PO en VO. Het MBO korten zij met €36 mln. Het MBO lijkt zo nog gespaard te blijven, omdat ondanks de mogelijke schrapping van de €84 mln er extra geld komt voor ‘zomerscholen’ en €100 mln extra voor praktijkopleidingen in de technieksector. Een deel van de €100 mln voor ‘betere leraren’ zou ook het MBO ten goede komen.

Het HBO houdt van de lumpsum-plus dan nog €35 mln over, het WO €54,6 mln. Anders gezegd: de prijsbijstellingskorting wrodt indirect gecompenseerd met een even groot bedrag. Het vestzak-broekzak beeld van de afspraken rond de begroting 2014 dringt zich zo wel sterk op. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK