Universiteiten woest op Brussel

Nieuws | de redactie
1 oktober 2013 | De UvA, Leiden en UU zijn met hun LERU-collega's in de Europese WO-top gebelgd over de ingrepen van de Europese Raad in de komende kennis-begroting. "Het is ondenkbaar dat de EU haar toezeggingen aan EU-beleid voor groei en werkgelegenheid nog verder vermindert."

De drie universiteiten uiten zich mede namens hun LERU-collega’s als Oxford in felle bewoordingen. Zij verwijten de regeringsleiders van de Unie, dus ook premier Mark Rutte, feitelijk woordbreuk.

Aanslag à €426 mln 

“De Raad van de Europese Unie heeft voorgesteld om drastisch te snijden in het budget van 2014 voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Daarmee houdt de Raad zich niet aan de afspraken die eerder deze zomer zijn gemaakt met de Europese Commissie en het Parlement.

Als deze voorgestelde bezuiniging van 426 miljoen euro op het ‘concurrentie’-budget, dat toch al tot het uiterste minimum was teruggebracht, inderdaad wordt gerealiseerd, komt het erop neer dat de EU niet meer kan investeren in kennis, onderzoek en innovatie.

De League of European Research Universities (LERU) maakt zich ernstige zorgen over de huidige budgetbesprekingen voor 2013-2014 en dringt erop aan dat de Raad zich houdt aan de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt. De LERU doet een beroep op alle partijen om deel te nemen aan een constructief onderhandelingsproces, zodat een aanvaardbaar resultaat wordt verkregen voor het budget van 2014.

Het is ondenkbaar dat de EU haar toezeggingen aan EU-beleid voor groei en werkgelegenheid nog verder vermindert; toezeggingen die wel vaak worden herhaald, maar toch al als eerste op de schop gaan.

Onherstelbare schade

Het is onacceptabel dat een zo duidelijke afspraak wordt opengebroken voor discussie nadat er veel moeite, tijd en energie is besteed om deze afspraak te maken bij het MFF (Multi-annual Financial Framework 2014-2020) en Horizon 2020 (het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie 2014-2020) aan het begin van de zomer.

Als er geen bevredigende overeenkomst wordt bereikt, betekent dat onherstelbare schade aan het toch al aangetaste tijdschema voor de start van het nieuwe Horizon 2020-programma begin 2014. Dit is een heel verkeerd moment voor verandering en uitstel.

De LERU, de vertegenwoordiging van een aantal van de sterkste onderzoeksuniversiteiten van Europa, ondersteunt ten volle de belangrijke rol van het Europese onderzoeksbeleid en een degelijk budget voor de financiering van het beste onderzoek in Europa en daarbuiten. De voorgestelde bezuiniging brengen deze uiterst belangrijke doelstelling in gevaar.

De LERU doet een nadrukkelijk beroep op de Raad om te handelen met de vereiste integriteit en vastberadenheid, zodat zo snel mogelijk een zinvol budget voor 2014 en een levensvatbaar Horizon 2020-programma tot stand komen.”

Namens de League of European Research Universities (LERU)

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK