1 jaar Rutte-II

Nieuws | de redactie
5 november 2013 | Het kabinet-Rutte II is een jaar oud. Wat heeft het er van terecht gebracht? Een reeks opvallende visies op de grote thema’s van het voorbije jaar kunnen uw oordeel scherpen en helpen toetsen. Waarop wezen Pauline Meurs, Thom de Graaf, het ISO, CPB en FNV-jong bij de start bijvoorbeeld?

Bij de start van het kabinet schreef ScienceGuide over een van de sleutelgegevens van het voorbije jaar dit: “Zij vinden nu geen meerderheid meer in de Eerste Kamer voor hun voorliggende SF-plannen. Tactisch uitstel daarvan is op zich mogelijk, want de opbrengst aan bezuinigingen is voorlopig gering. Maar nu al gaan marchanderen met het regeerakkoord –na de perikelen rond de zorgpremie en belastingtarieven- is nogal riskant.”

“Bovendien is zo’n uitstel nog om een andere reden riskant. Alles wordt dan opgehangen aan de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van de uitslag van maart 2015. Deze zouden in juni van dat jaar een Eerste Kamer moeten opleveren die VVD en PvdA een afdoende meerderheid zou bieden. Om de uitvoering van wezenlijke projecten uit het regeerakkoord van de twee fracties in de Tweede Kamer daar bijna geheel van afhankelijk te maken, is bijna verlammend voor de eerste twee of meer jaar van Rutte-II.”

Extra wrang

Pauline Meurs en Thom de Graaf kwamen met een aansporing aan de nieuwe bewindslieden om nu niet “met de ogen dicht te gaan sturen.” De voorzitters van het HBO en ZonMw noemden Rutte/Asscher “kortzichtig” bij hun blik op de zorgvraag in ons land en de doorwerking van de vergrijzing. “Helaas realiseren Rutte en Samsom zich onvoldoende dat goede zorg aan huis alleen mogelijk is als we in nieuwe technieken en concepten investeren.” Zij wezen daarbij op een recent, innovatief en besparend voorbeeld, “de  ‘moderne’ wijkzusters”

Deze waren vier jaar geleden met steun vanuit de overheid aan de slag gegaan. Dit werd “met praktijkgericht onderzoek ondersteund, omdat haar taken en positie nog veel complexer zijn dan die van de vertrouwde wijkzuster van vroeger. En wat blijkt? Per verpleegkundige wordt nu jaarlijks € 18.000 aan zorg bij duurdere instellingen bespaard.” De bezuinigingen op dit soort onderzoek noemden zij daarom “extra wrang.”

Jongeren willen meteen actie

Dennis Wiersma van FNV Jong  legde direct een actieplan op tafel tegen de snel oplopende jeugdwerkloosheid. In 10 punten zetten zij concrete acties uit voor afstudeerders. Onder meer een rem op MBO dat vooral naar de UWV-kaartenbak voert en een Algemene Ontwikkelingswet (AOW) voor jongeren tot 5 jaar na afstuderen.

Ook het ISO kwam met zijn visie op de ‘to do list’ van het nieuwe kabinet op het terrein van hoger onderwijs. Zij noemden onder meer: “Vermijd besluiten die haaks staan op het rapport Veerman, dat in 2010 omarmd werd door een grote Kamermeerderheid. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat studenten de mogelijkheid moet worden geboden om een minor of master te volgen in een andere stad dan waar zij hun bachelor volgen, maar ook dat de politiek geen boete heft op ambitie. Vanuit dat oogpunt pleiten wij voor het ondubbelzinnig afschaffen van de langstudeerboete, het herstellen van het OV-reisrecht naar de studieduur + 3 en het wederom betaalbaar maken van een tweede studie.”

Onderwijs à la Defensie

Het CPB kwam met een droge analyse van de echte cijfers van het regeerakkoord en de uitgaven voor kennis. Rutte-II deed voor onderwijs wat het voor defensie deed, noteerde het Planbueau. Namelijk netto niets extra’s aan toekomstinvesteringen. HBO, WO en studenten moeten zelfs fors inleveren, zo rekenden zij voor.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK