Akademie wordt compleet

Nieuws | de redactie
22 november 2013 | Zo begon het ook in 1808. Koning Lodewijk van Holland richtte een Akademie voor Kunsten en Wetenschappen op. En nu mag de KNAW ook weer een eigen Akademie van Kunsten beginnen.

De Akademie wijst er op, dat in buurlanden en elders in de wereld deze verbinding van wetenschap en cultuur heel gewoon is. In België, Engeland en de Verenigde Staten blijkt dat een Akademie van Kunsten een duidelijke meerwaarde heeft voor zowel kunstenaars als wetenschappers en voor het inhoudelijke debat over de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving.

Ons land was minder rijk aan inspiratie. In 1848-51 wilde Akademie-lid en minister Thorbecke de KNAW zelfs opheffen en liet het uiteindelijk bij een halvering van de subsidie en het wegsnijden van de Schone Kunsten uit het domein van de club.

Artistieke verdiensten

De nieuwe Akademie is beoogd als een plek waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. “Binnen de Akademie van Kunsten gaan zij in discussie over de functie van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap,” zo hoopt de KNAW. Met openbare bijeenkomsten zal men zich ook richten op het brede publiek.

“Tussen het werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. Ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid zijn cruciaal. De Akademie van Kunsten wil die kwaliteiten expliciet maken en een bijdrage leveren aan het herstel van de band tussen wetenschap en kunst.”

Wie kunnen toetreden tot de Akademie? Zouden de kunsthogescholen hier niet een bijzondere en aanmoedigende rol moeten (willen) spelen? De KNAW meldt dat kunstenaars uit alle disciplines als lid gekozen kunnen worden, op basis van hun artistieke verdiensten. “Voor het lidmaatschap komen kunstenaars in aanmerking uit de letteren, beeldende kunst, vormgeving en architectuur, film, muziek en podiumkunsten in de brede zin van het woord.”

Dwarsverbanden leggen

Daarbij wil de Akademie vooral kijken naar mensen die zich niet alleen zich artistiek onderscheiden hebben, maar ook “in staat zijn dwarsverbanden te leggen tussen kunst, wetenschap en maatschappij.” Zij moeten ook andere kunstenaars weten te inspireren daarmee en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de nieuwe Akademie.

In het eerste jaar benoemt de KNAW twintig leden en dat aantal groeit in de jaren daarna tot vijftig. Leden worden “voorgedragen door de publieke cultuurfondsen” en door leden van de KNAW, de selectie wordt gedaan door een commissie van leden van de KNAW op basis van referenties van deskundigen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK