Big data voor MKB

Nieuws | de redactie
15 november 2013 | De Nederlandse ICT-infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek komt nu ook beschikbaar voor het bedrijfsleven. Via high performance computing kan het MKB bijvoorbeeld hun producten simuleren en modelleren waardoor ze tot nieuwe inzichten komen. Innovatie kan zo met SURF impulsen krijgen.

Als aanjagers van het project ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ hebben Willem Vermeend en Erna Froon met SURFsara en SURFnet een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan om de Nederlandse ICT-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek te ontsluiten voor het MKB.

Steeds meer MKB-bedrijven werken of krijgen te maken met enorme hoeveelheden databestanden die afkomstig zijn uit verschillende bronnen en die uiteenlopende soorten informatie bevatten: de zogenaamde big data.

e-Infrastructuur open gooien

Om concurrerend te blijven, is een snelle en efficiënte productontwikkeling van essentieel belang. Door de inzet van supercomputing bijvoorbeeld, kunnen bedrijven hun producten simuleren en modelleren waardoor ze sneller tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Vanwege de grootschaligheid is dit voor mkb-bedrijven vaak nog niet haalbaar. ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ heeft tot doel ondernemers vraaggestuurd te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van een geavanceerde e-infrastructuur.

Anwar Osseyran, directeur SURFsara, geeft aan wat hiermee mogelijk wordt: “MKB-bedrijven kunnen in een pre-competitieve fase kennismaken met high performance computing-diensten en geavanceerde netwerkverbindingen om bijvoorbeeld prototypes te testen of innovatieve producten, waarvoor grote hoeveelheden data verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd moeten worden, verder te ontwikkelen. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid sneller te schakelen en adequaat op marktontwikkelingen in te spelen en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten.”

De overheid initieert een aantal doorbraakprojecten op het gebied van innovatie en ICT. Het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, VNO-NCW, TNO, Syntens, ECP en SURF. Met de investering voor dit doorbraakproject kan SURF de voor innovatie cruciale e-infrastructuur op wereldschaal competitief houden.

Aantrekkelijk land voor ICT-toppers

Erwin Bleumink, directeur SURFnet: “Met deze nieuwe investering in de e-infrastructuur kan SURF de samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven faciliteren en stimuleren. De e-infrastructuur kan onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers helpen om sneller en efficiënter gezamenlijk te kunnen werken aan de technologieën en producten van morgen.”

Investeringen in de e-infrastructuur voor research hebben ons land de laatste jaren een toppositie in de wereld bezorgd. De vele innovaties door SURFnet, SURFsara en het Netherlands eScience Center, hebben niet alleen topresearch in verschillende sectoren mogelijk gemaakt, maar Nederland bovendien tot een aantrekkelijk vestigingsland gemaakt voor ICT-bedrijven.

SURF heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in het actueel en innovatief houden van de e-infrastructuur, met investeringen vanuit EZ. SURFsara heeft bovendien het programma ‘Innovatie met Rekenkracht’ voor de private sector gestart. Dit programma zal worden ingezet in de ICT-doorbraakprojecten en in het bijzonder voor het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met HPC’, (High Performance Computing), dat deel uitmaakt van het overkoepelende doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK