Bijbaan goed voor professor

Nieuws | de redactie
18 november 2013 | Minister Bussemaker juicht het met oog op de valorisatie toe, dat hoogleraren ‘bijbanen’ hebben. In reactie op Kamervragen gaat zij in op zorgen over de onafhankelijkheid van hoogleraren en het vertrouwen in de wetenschap,

Bussemaker laat aan de vragenstellers, haar partijgenoot Mohandis en Jasper van Dijk (SP), weten verheugd te zijn met de maatschappelijke betrokkenheid van hoogleraren. “Het vervullen van nevenfuncties geeft aan dat hoogleraren en universiteiten steeds meer betrokken raken bij de samenleving. Ik vind dat een goede zaak.”

Onafhankelijkheid essentieel

Op vragen van Mohandis antwoordt de minister dat nevenfuncties niet de onafhankelijkheid van de wetenschap schaden, al is zij het met Mohandis eens dat onafhankelijkheid essentieel is in het vertrouwen wat burgers hebben in de wetenschap. “Dat hoeft echter niet te betekenen dat hoogleraren geen nevenfuncties zouden mogen vervullen. Ook in de interactie tussen (onafhankelijke) wetenschappers en bedrijven of maatschappelijke organisaties komt het zo noodzakelijke vertrouwen in de wetenschap tot stand, omdat daarmee duidelijk wordt wat de wetenschap kan betekenen voor onze samenleving.”

Voor Van Dijk is dit thema al langere tijd een punt van zorg en vraagt zich af of de minister inmiddels in kaart heeft gebracht welke hoogleraar welke nevenfunctie heeft. “Is het waar dat nevenfuncties van hoogleraren openbaar dienen te zijn, zoals uw ambtsvoorganger aangaf in antwoord op eerdere vragen inzake het openbaar maken van nevenfuncties van hoogleraren ?”

De minister bevwstigt dit. “In het kader van transparantie over nevenfuncties is afgesproken dat hoogleraren nevenfuncties kenbaar maken op hun profielpagina’s op de website van de universiteit waar zij werkzaam zijn.”

Bijklust

Van Dijk onderstreept nog eens het belang dat hij daar aan hecht. “Deelt u de mening dat openbaarheid van groot belang is, gezien het feit dat 60 procent van de onderzochte hoogleraren bijklust en 44 procent banden heeft met de commerciële sector?”

De minister benadrukt daartegenover het belang van nevenfuncties “Het grote percentage hoogleraren met nevenfuncties en de banden met het bedrijfsleven zie ik als een uiting van de sterkere interactie tussen de instellingen en de samenleving, zoals wordt beoogd met het beleid voor valorisatie (het omzetten van resultaten van onderzoek in maatschappelijke en economische waarde), het topsectorenbeleid en de inzet op de grand challenges uit Horizon 2020.”


 

Gemaakte afspraken

De minister ziet ook niet in waarom de huidige gedragscode van de NWO, VSNU en KNAW aangescherpt zou moeten worden. “Ik vind deze code een goed instrument om de wetenschappelijke integriteit te bewaken. Het is niet nodig deze aan te scherpen op het punt van het geven van actuele informatie over nevenfuncties, zeker niet nu blijkt dat de universiteiten de gemaakte afspraken hierover nakomen en de koepel van universiteiten dit actief heeft gecontroleerd.”

“In de reactie op de rapporten van KNAW en WRR-Rathenau Instituut is gemeld dat Staatssecretaris Dekker en ik voorstander zijn van het breed verspreiden van de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening en van good practices voor onderzoek met bedrijven. In de reactie is verder aangekondigd dat wij hierover in gesprek zullen gaan met de topsectoren.”

Dubbele petten

 “Deelt u de mening dat de onafhankelijke wetenschap schade wordt toegebracht door het grote aantal dubbele petten. Bent u bereid voorstellen te doen om het grote aantal nevenfuncties aan banden te leggen,” vraagt Van Dijk niettemin.

De minister is dit echter niet van plan. “Die mening deel ik niet. Ik vind samenwerking van hoogleraren met bedrijven en maatschappelijke organisaties belangrijk. Die samenwerking kan verschillende vormen aannemen, zoals de vorming van publiek/private consortia, opdrachtonderzoek, maar ook het vervullen van nevenfuncties. Ik zie dan ook geen aanleiding het vervullen van nevenfuncties aan banden te leggen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK