Binding van talent

Nieuws | de redactie
25 november 2013 | Rutte-II draait een beleidslijn van Rutte-I markant terug. Internationale studenten in HBO en WO moeten voortaan gekoesterd worden. Hogescholen, universiteiten en bedrijven moeten deze talenten zien te behouden voor Nederland.

Minister Bussemaker onderstreept in een nieuw, breed beleidspakket het grote belang van buitenlands talent voor ons land. Wie hier komen studeren, promoveren of onderzoek doen zijn letterlijk goud waard voor economie, cultuur en samenleving.

Strikt economisch beschouwd staan de collectieve kosten voor hun studie niet in verhouding tot de opbrengsten die hun inzet voor Nederland opleveren. Als zelfs een relatief klein deel van hen in ons land gevestigd blijft, is het netto welvaartseffect al aanzienlijk.

Elk talent welkom

Het kabinet wil daarom deze groeiversterker flink aanwakkeren. Opvallend is dat OCW daarbij afziet van detailsturing of bewuste, positieve discriminatie van studenten in ‘tekortsectoren’. Eigenlijk is elk internationaal talent dat voor Nederland kiest welkom, omdat dit een klimaat helpt scheppen waarin talent talent zal lokken.

De brede aanpak om het jongeren van buiten ons land extra aantrekkelijk te maken te kiezen voor een hoogwaardige loopbaan in onze kennissector, cultuur, instituties en bedrijven staat in opvallend contrast met de denklijnen die onder Rutte-I usance werden. Toen werd zelfs vanuit de VVD kritisch gevraagd of de groei van Duitse studenten in HBO en WO geen verspilling van Nederlands belastinggeld inhield.

Ongerichte import

Toenmalig staatssecretaris Zijlstra wilde dit zeker nader laten onderzoeken en waarschuwde de instellingen geen ongerichte ‘import’ van Duitse studenten te plegen als vorm van expansie van studentental. Dat die studenten voor ons land kiezen hoewel zij in eigen land geen collegegeld hoeven te betalen, bleek minder bekend te zijn bij de beleidsmakers. Zijlstra’s aanpak leverde echter een opmerkelijk resultaat: actuele cijfers die zijn opvolgers een paulinische bekering verschaffen.

De analyse van het CPB toonde namelijk aan dat de welvaart en collectieve inkomsten sterk toenemen naar mate meer internationaal talent vaker voor Nederland blijft kiezen. Ook de  AWT wees er in zijn adviezen op dit terrein nadrukkelijk op. OCW heeft hier nu consequenties uit getrokken. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK