Echt internationaal denken

Nieuws | de redactie
6 november 2013 | “Internationalisering is een reactie op globalisering.” Een echt internationaliseringsbeleid van universiteit en hogeschool draait volgens Robert Coelen, kersvers lector bij Stenden daarover, niet om hoeveelheden buitenlandse studenten. “We moeten veel meer kijken naar wat studenten er echt uit halen.”

Coelen, al enkele jaren werkzaam als vice-president international affairs op Stenden is internationalisering met de paplepel ingegoten. Op zijn 18e trok hij al de wereld over en na werkzaamheden op Australische universiteiten en de Universiteit Leiden is Coelen sinds enkele jaren werkzaam bij Stenden. Nu hij geïnaugureerd is als lector krijgt hij ook weer de ruimte voor onderzoek in zijn werkveld. In zijn lectorale rede lichtte hij zijn plannen toe.

Reactie op globalisering

Coelen schetst een wereld waarin de internationale verhoudingen danig zullen veranderen. “In 2030 zal 66% van de wereldwijde middenklasse zich in Azië bevinden.” Die verschuiving betekent ook een uitdaging voor het Westen en het is de taak van een hogeschool studenten daar op voor te bereiden, stelt de lector. “Internationalisering is een reactie op globalisering.”

“Het gaat er om dat we in de toekomst meer verbonden zullen zijn met mensen uit afgelegen gebieden en een culturele afstand. Je kunt je afvragen wie wie nog dient straks in deze wereld.” Volgens Coelen moeten studenten daarom opgeleid worden met internationale competenties en bewustzijn.

Ondanks vele initiatieven als het nog altijd groeiende Erasmus-programma is nog steeds maar 2,3% van alle studenten in het wereldwijde hoger onderwijs internationaal mobiel, laat Coelen zien. Dat moet beter, maar we moeten ons niet blindstaren op dergelijke cijfers. “Helaas zijn global rankings vaak een proxy voor kwaliteit. Het is een vorm van lijstjes afvinken en nummers optellen die niet behulpzaam is.”

Ranking niet heilig

De focus op lijstjes als aantallen internationale studenten en vakken in het Engels hebben volgens Coelen er wel toe geleid dat we in het hoger onderwijs in actie zijn gekomen, maar het is niet wat internationalisering echt moet zijn. “Het gaat veel meer om social engineering. We moeten nu veel meer kijken naar wat studenten er echt uit halen.”

Internationalisering hoeft volgens Coelen dan ook helemaal niet te betekenen dat alle studenten van Stenden straks massaal de wereld over reizen. “Juist internationalisation at home is ook van groot belang.” Door het probleemgestuurd onderwijs op de hogeschool ziet Coelen ook in Leeuwarden hoe studenten in zeer internationale groepsverbanden met elkaar samenwerken en die houding ook echt mee naar huis nemen.

Internationalist als professie

Toch zijn er nog altijd stappen te zetten om bij studenten een echt internationale houding te bevorderen. Volgens Coelen kan het hoger onderwijs bijvoorbeeld veel meer een actieve rol spelen in de keten van LevenLangLeren. “Je moet ook nadenken over hoe studenten van de middelbare school afkomen. De focus moet echt liggen op individuele verandering.” 

Daarnaast moet ook gekeken naar wat het bedrijfsleven wenst van toekomstig medewerkers. Wat kan het hoger onderwijs doen om toekomstig professionals op te leiden die klaar zijn voor een echt internationaal werkveld. “Misschien moeten we zelfs kijken of we echt professionals kunnen opleiden die zich specifiek richten op internationalisering. Een ‘internationalist’,” denkt Coelen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK