Greep op vastgoed

Nieuws | de redactie
1 november 2013 | “De Algemene Rekenkamer concludeert dat ministeries geen grip hebben op hun eigen vastgoed.” Dat geldt ook voor gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, stelt Hanze-lector Jan Veuger. “Zij moeten effectiever en efficiënter werken en daarin ook hun maatschappelijk vastgoed gebruiken.”

Veuger sprak op 29 oktober zijn lectorale rede uit op de Groningse Hanzehogeschool en wil nu in het lectoraat ‘Maatschappelijk vastgoed’ gaan onderzoeken in hoeverre maatschappelijke organisaties zich bewust zijn van hun taak. Vooral daarbij ook hoe zij hun vastgoed als bedrijfsmiddel kunnen inzetten hiertoe.

Wat te bereiken met vastgoed

“De Algemene Rekenkamer (2011) concludeert dat ministeries geen grip hebben op hun eigen vastgoed. Het gaat dan ook om grip te hebben op maatschappelijk vastgoed. Maar de vraag is: waar te beginnen om grip te hebben op maatschappelijk vastgoed?”

Organisaties moeten zich bewust zijn van “’Wat bezitten we?’, ‘Welke waarden – in verschillende verschijningsvormen met waardefactoren – vertegenwoordigt deze portefeuille?’ en ‘Welke functies zijn waar en hoe gehuisvest? ‘ Deze vragen beantwoord moeten worden, voordat op de vraag ‘Wat willen we bereiken met vastgoed?’ weerwoord kan worden gegeven.”

Volgens Veuger zijn juist dit soort ‘concrete, helder en vooraf gecommuniceerde en geformuleerde beleggingsdoelstellingen’ waar het bij maatschappelijke ondernemingen vaak aan ontbreekt. “Er is vraag naar professionaliteit in besturing van maatschappelijk vastgoed.”

Eigen speerpunten en theorievorming

De Groningse lector wil met behulp van de lessen uit Corporate Real Estate Management vastgoedportefeuilles in lijn helpen brengen met de doelstelling van de organisatie om zo optimaal bij te dragen aan het totale resultaat. Hij hoopt op die manier te komen tot een theorie voor “maatschappelijke ondernemingen met maatschappelijk vastgoed – en in het bijzonder gemeenten ter bevordering van de sociale cohesie – waarbij het bedrijfsmiddel maatschappelijk vastgoed een verbindende factor vormt.”

Bij de vorming van die theorie wil Veuger de nadruk leggen op de twee speerpunten van de Hanzehogeschool, zoals vastgelegd in het Akkoord van Groningen 2.0 uit 2009. De centrale thema’s Healthy Ageing en Energie krijgen daarom extra aandacht in het onderzoek dat Veuger met zijn lectoraat wil gaan uitvoeren.

“Centrale vraag daarbij is hoe met betrekking tot dat gezond ouder worden – van cradle to cradle – een voorzieningenniveau bevorderd kan worden. Welk maatschappelijk vastgoed is daarbij gewenst is en hoe dat in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd kan worden?”

Voorop in duurzaamheid

Rond het thema Energie merkt Veuger op dat maatschappelijke ondernemingen vooral op het punt van duurzaamheidsdoelstellingen voorop lopen “en niet  alleen omdat de maatschappij dit van hen verwacht.” De belangrijkste vraag die ondernemingen zich dan ook moeten stellen is “hoe met energie en transitie een duurzaam voorzieningenniveau bevorderd kan worden, welke mutaties daarbij gewenst zijn en hoe die in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden.”

Jan Veuger wil met het lectoraat ‘Maatschappelijk vastgoed’ een ‘palet’ creëren van “onderzoeken en perspectieven die professionals helpen in hun verdere professionalisering in het besturen van maatschappelijk vastgoed.” 

De lectorale rede van Jan Veuger die werd uitgesproken op 29 oktober is hier te bestellen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK