HBO eist duidelijkheid nu

Nieuws | de redactie
13 november 2013 | “De politiek moet de onzekerheid niet eindeloos laten voortbestaan. Hoe het verder moet met de studiebeurs en de OV-kaart vereist duidelijkheid, ook voor de keuzes van studenten.” Het geduld van HBO-chef Thom de Graaf raakt op.

“Wat kabinet en coalitie zich niet kunnen blijven veroorloven, is dat zij hun conclusies over deze punten nog een hele tijd in de lucht laten hangen,” zo rondde De Graaf het SF-debat bij de Hogeschool Rotterdam af.

Onzekerheid over hun beurs en financiële armslag gaat de keuzes en kansen van studenten nu al snel onder druk zetten, waarschuwde hij. Ook de universiteiten en hogescholen moeten voor hun eigen beleid weten waar zij aan toe zijn met hun toekomstige studenten.

Niet passief achterover leunen

Daarbij staat voor De Graaf vast, dat “er geen vanzelfsprekende meerderheid beschikbaar is voor de voorstellen van de minister.” Met het leenstelsel in zijn huidige vorm gaat Bussemaker nat en heel Den Haag weet dat, kortom. Voor De Graaf en de hogescholen is dit geen reden om passief achterover te gaan hangen, zo liet hij blijken.

“Zij die voor de huidige plannen zijn én zij die tegen die plannen zijn moeten daarom nu durven bespreken welke serieuze alternatieven er zijn.” Het HBO wil de ambitie om ruimte te krijgen voor extra investeringen niet laten vallen, ook niet als in Den Haag alles geblokkeerd lijkt.

De Graaf zei daarom: “Ik ben het – tot verrassing van hemzelf en anderen wellicht – eens met Harm Beertema, dat minister Bussemaker kritiek verdient wegens haar uitspraak, dat voor MBO’ers het niveau 4 een mooi einddiploma vormt en ze niet per se hoeven door te stromen naar het HBO. Ik vond  dat geen goed betoog van haar. We willen ook deze jongeren, naar hun top brengen, toch?” Een leenstelsel als materiële belemmering van die talentontwikkeling acht De Graaf daarom geen wenselijk perspectief.

Ingreep in beurs geen halszaak

In de HBO-top heeft men bovendien nauwkeurig genoteerd wat PvdA-leider Diederik Samsom tegen één van hen losliet. “Als er dan geen voldoende meerderheid bestaat voor dat leenstelsel, nou ja, dan maar niet.” De ingreep in de studiebeurzen is blijkbaar noch een speerpunt, noch een halszaak voor de PvdA, waar velen sowieso nooit overtuigd waren van de noodzaak en inkomenspolitieke logica van deze hervorming.

Alle constructieve partijen en krachten moeten daarom nu stappen vooruit willen zetten. “Blijft iedereen in zijn schuttersputjes van nu zitten, dan gebeurt er dus letterlijk niks. Alles blijft bij het oude.” Want als de minister het SF-debat verliest in de Senaat – waar De Graaf lid van is – blijven de huidige beurzen en regels dan overeind. “Zo komen er ook geen extra middelen om te investeren in de kwaliteit van het WO en HBO,” vreest De Graaf.

Hij gaf aan dat het ‘paars-refo’ akkoord hem hier van doordrongen had. Ondanks dat zijn eigen D66 volop meedeed, had dit akkoord het HO verder in de min gezet. Echte investeringen in HBO en WO komen er dan ook alleen als partijen hun posities durven herijken en de verlamming die nu dreigt durven loslaten, onderstreept Thom de Graaf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK