Kabinet verscherpt toezicht derivaten

Nieuws | de redactie
26 november 2013 | Naar aanleiding van de derivatenrisico’s bij onder meer universiteiten heeft ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt een initiatiefnota ingediend om het kabinet tot stevig beleid aan te zetten. Minister Dijsselbloem reageert nu: er komt een “normenkader voor financieel beheer bij instellingen.”

De minister gaat op alle punten in die Omtzigt op tafel heeft gelegd en komt daarbij tot stappen en toezeggingen van nadere stappen. Voor HBO en WO is onder meer het volgende relevant, dat Dijsselbloem de Kamer meldt:

“U ontvangt zeer binnenkort een brief van mij, namens het kabinet, waar ik nader zal ingaan op het versterken van het externe financiële toezicht en de introductie van het normenkader voor financieel beheer bij instellingen. Het kabinet is van mening dat de inhoud van het normenkader tot het normale gedachtegoed van bestuurders en toezichthouders moet behoren bij instellingen die een publiek belang dienen.”

Beperkte kennis

Omtzigt waarschuwde in september al voor de risico’s die instellingen met derivaten kunnen lopen. “De kennis van derivaten is bij veel instellingen beperkt. Er worden wel adviseurs ingehuurd maar men kan hun adviezen vaak niet zelf verifiëren. Derivaten kunnen risico’s met zich meebrengen die bij het afsluiten vaak verborgen blijven vanwege de beperkte kennis bij de instelling.”

Het CDA-Kamerlid becijferde destijds al dat universiteiten en hogescholen in Nederland derivaten hebben met een nominale waarde van €1,307 miljard. Deze derivaten blijken een netto waarde te hebben van €290 miljoen negatief. Instellingen “hebben dus derivaten afgesloten op toekomstige plannen die later of niet gerealiseerd worden.”

Een minimumkader

Volgens Dijsselbloem moeten problemen als deze nu ondervangen worden in een Beleidkader Derivaten. Hierin is een “minimumkader geschapen voor regels die voor grote groepen publieke en semipublieke instellingen gaan gelden. Specifieke eisen die volgens betrokken ministeries moeten worden gesteld aan bepaalde sectoren zullen in sectorale wet- of regelgeving worden uitgewerkt.”

De volledige reactie van Dijsselbloem leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK