Kabinet zet door

Nieuws | de redactie
1 november 2013 | Minister Bussemaker ziet niet af van de eerste zet op weg naar een leenstelsel. Ondanks scherpe kritiek van ‘favoriete oppositie´ CU gaat zij door hiermee. De PvdA aarzelt nu sterk bij het meest ‘pijnlijke’ onderdeel.

Bussemaker heeft bij de Tweede Kamer haar reactie ingediend op de vragen van de fracties bij haar wetsvoorstel om eerst het leenstelsel door te voeren in de master. In het begrotingsdebat bleek dat verschillende fracties van oordeel waren, dat dit wetsvoorstel reeds nu trekken aan een dood paard is. De minister wees erop dat zij in de Tweede Kamer afdoende steun mocht verwachten en het staatsrechtelijk niet aangaat een mogelijke uitslag in de Eerste Kamer te gebruiken om in de Tweede Kamer niet tot wetgevende arbeid over te gaan.

Uit de stukken over de ‘masterleenfase’ blijkt dat nog een ander punt zeer omstreden is. Studenten met weigerachtige of onvindbare ouders verliezen hun aanvullende beurs onder de noemer van vereenvoudiging van het stelsel. Dit zou leiden tot minder bureaucratische lasten. Met name Bussemakers eigen partij, de PvdA, laat merken met deze ingreep van destijds staatssecretaris Zijlstra erg in haar maag te zitten. Op vraag van D66 rekent de minister voor hoeveel lastenvermindering dit de facto is.

Met die afschaffing van de hardheidsclausule wordt 54.000 uur administratief werk bespaard. Eerder had de minister al aangegeven dat deze ingreep 17.500 studenten zou treffen. Zij erkent dat dit “een pijnlijke maatregel voor een kwetsbare groep is.” Uit deze aanvullende cijfers kan worden vastgesteld dat per betrokken student – jongeren in vaak dramatische gezinssituaties van geweld en misbruik – er drie uur ambtelijke inspanningen wordt gepleegd om hun specifieke noodsituatie te helpen opvangen.

U leest het volledige antwoord aan de Kamer hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK