Lerende economie voorop

Nieuws | de redactie
5 november 2013 | Nederland moet dringend aandacht gaan besteden aan de echte bronnen van zijn welvaart: mensen en hun vernuft. De WRR meldt dat ons land “zich niet langer kan onderscheiden op het vlak van monetair beleid, dat in Frankfurt wordt gemaakt, en evenmin door een eigen begrotingsbeleid, in toenemende mate een zaak van Brussel.”

In het advies ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland constateert’ de WRR dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen jaren was het Nederlandse economische beleid vooral gericht op macro-economische kwesties zoals staatschuld en inflatie.

Inspelen op nieuwe kansen

Dat was nodig om het hoofd te bieden aan de financiële crisis en de eurocrisis, maar nu begint het dringend te worden om aandacht te besteden aan de instituties en de sociale structuren die op langere termijn het verdienvermogen van Nederland bepalen.

Er zijn tekenen dat de financiële crisis en de eurocrisis in een rustiger vaarwater zijn gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse economie zich de komende decennia gestaag zal ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling vereist dat de Nederlandse economie zich telkens opnieuw kan aanpassen aan nieuwe mondiale omstandigheden en in weet te spelen op nieuwe kansen.

Nederland kan zich niet langer onderscheiden op het vlak van monetair beleid, dat in Frankfurt wordt gemaakt, en evenmin door een eigen begrotingsbeleid, in toenemende mate een zaak van Brussel. Wat Nederland wèl kan, is investeren in goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties.

Meer dan kenniseconomie

De WRR benadrukt dat een ‘lerende economie’ meer inhoudt dan een ‘kenniseconomie’ in klassieke zin. Het gaat daar nog meer om een economie waarin de kenniscirculatie tussen mensen, bedrijven en instellingen het kenmerkend karakteristiek is geworden.

De structuur van samenleving en economie wordt er – meer dan in een kenniseconomie – gericht op kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Niet de accumulatie van wetenschappelijke kennis staat daarin centraal als wel de absorptie en het absorptievermogen bij het ‘menselijk kapitaal’ van de vele typen kennis die economie en cultuur bepalen.

U vindt het advies hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK