Nieuwe code voor goed bestuur in HBO

Nieuws | de redactie
26 november 2013 | De Vereniging Hogescholen heeft een nieuwe branchecode opgesteld. Via een jaarlijkse monitoring moet toezicht gehouden worden of hogescholen hun maatschappelijke taak en financiële organisatie op orde hebben. Is dit na meerdere waarschuwingen niet het geval, dan volgt royement.

De 37 hogescholen hebben vorige week unaniem ingestemd met de branchecode Goed Bestuur waar De code zal deze week door de Vereniging Hogescholen, aangeboden worden aan OCW-minister Bussemaker.

“Het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur is de belangrijkste taak voor een hogeschool anno 2013. Alle overige activiteiten en processen binnen een hogeschool zijn een afgeleide van deze primaire taak.” Zo laat de Vereniging Hogescholen weten.

Een lastig gesprek

In 2012 werd er een zelfevaluatie gedaan naar een eerder opgestelde branchecode. De resultaten van die evaluatie bleken onthutsend. Vooral de aandacht voor onderwijs en onderzoek en de maatschappelijke rol van de hogeschool was zeer voor verbetering vatbaar

Een zelfde conclusie trok onlangs de Commissie Behoorlijk Bestuur onder voorzitterschap van Femke Halsema. In het eindrapport ‘Een lastig gesprek’ concludeert ook die commissie dat “er te eenzijdig wordt gelet op financiële kwantitatieve prestaties en te weinig op kwaliteit.”

Klokkenluiders regeling

De hogescholen hebben die kritische noten opgepakt door de kwaliteit van onderwijs en onderzoek als hoogste prioriteit te benoemen voor zowel College van Bestuur als Raad van Toezicht, zonder daarbij het belang van en het toezicht op andere belangrijke bedrijfsprocessen uit het oog te verliezen. Want ook de nieuwe code verplicht bestuurders onder meer tot financiële verslaglegging en intern risicomanagement. Ook moet iedere hogeschool een integriteitscode en een klokkenluidersregeling publiceren.

Pluche

De positie van de Raad van Toezicht als hoogste toezichthoudend orgaan is in de nieuwe code aangescherpt. De maximale zittingsduur wordt teruggebracht naar maximaal tweemaal vier jaar. Dit om ‘vastplakken aan het pluche’ te voorkomen. In de nieuwe code is vastgelegd dat ook de Raad van Toezicht bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal stelt.

Daarnaast vindt natuurlijk ook controle plaats op alle andere essentiële bedrijfsprocessen, waaronder de financiën van een hogeschool. Voor de externe accountant, die het huishoudboekje van een hogeschool moet controleren, gaat een maximum aanstellingstermijn van acht jaar gelden.

Royement voordragen

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen over  de nieuwe branchecode. “De focus op goed onderwijs en onderzoek past bij de maatschappelijke opdracht die hogescholen hebben. Wij zullen via een jaarlijkse monitoring vanuit de Vereniging Hogescholen er op toe zien dat onze leden, de 37 publiek gefinancierde hogescholen in Nederland, zich aan de code houden.

De Vereniging Hogescholen verbindt ook consequenties aan deze code, wanneer een hogeschool zich hier niet aanhoudt, zo laat De Graaf weten. “Als wij constateren dat een hogeschool zich niet aan de bepalingen uit de code houdt, dan zal deze daarop worden aangesproken. Mocht een verbetertraject uitblijven of onvoldoende resultaat opleveren, dan kunnen wij in het uiterste geval een lid – in het belang van de sector als geheel – voor royement voordragen.”

“Maar ik ben er van overtuigd dat onze leden, die onderwijs bieden aan ruim 420.000 studenten, het belang van goed bestuur onderschrijven en daarom de code als leidraad hanteren bij al hun activiteiten in het belang van het kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek,” zo laat de voorzitter van Vereniging Hogescholen weten.

Lees de volledige Branchecode hier (PDF)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK