NWO doet goed werk, maar…

Nieuws | de redactie
22 november 2013 | NWO voert haar primaire taak uitstekend uit. OCW beaamt die conclusie van de evaluatiecommissie, maar veel inhoudelijke aanbevelingen daarvan schuift het terzijde. Zo komt er geen Chief Scientific Advisor in Nederland, maar brengt Sander Dekker deze taak onder bij de KNAW.

In reactie op het rapport ‘Nieuwe dynamiek, passende governance’ stelt OCW, mede namens Economische Zaken, content te zijn met hoe NWO haar wetenschappelijke taak uitvoert. Zij benadrukt daarbij dat “NWO moet blijven zorgen voor duurzame samenwerking met andere partijen betrokken bij het wetenschapsbeleid zodat NWO-beleid, nationale beleidsontwikkelingen, de universitaire agenda’s en de Europese agenda optimaal op elkaar aansluiten.”

Stakeholders beter betrekken

In het rapport – dat deel uitmaakt van een vijfjaarlijkse evaluatiecyclus – worden verschillende aanbevelingen gedaan om het werk van NWO nog effectiever te laten zijn. OCW heeft besloten slechts enkele daarvan daadwerkelijk over te nemen. Zo beaamt staatssecretaris Dekker dat er meer uniformiteit moet komen in de huidige complexe organisatiestructuur van het wetenschappelijk instituut.

“De organisatiestructuur moet flexibel genoeg zijn om in te spelen op maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen. Zo moet de organisatie door een goede structuur in staat zijn de toenemende interdisciplinaire samenwerking in de wetenschap en de universitaire profilering te adresseren. Verder is een adequatere vertegenwoordiging van de stakeholders van belang,” stelt Dekker.

Adviezen niet gevolgd

Toch kiest OCW er ook nadrukkelijk voor om enkele opvallende aanbevelingen naast zich neer te leggen. In het onderbrengen van de NWO-onderzoeksinstituten – zoals bijvoorbeeld Nikhef en ASTRON – bij de universiteiten ziet het ministerie geen heil. Ook een aanpassing in het systeem van Veni, Vidi en Vici beurzen heeft geen prioriteit. “Ik ben er van overtuigd dat het behoud van een volwaardig nationaal talentenprogramma essentieel is voor de kwaliteit en de vernieuwing in de Nederlandse wetenschap.”

Belangrijke aanbeveling uit het rapport is de roep om een Chief Scientific Advisor. Veel landen hebben een dergelijke beleidsfunctionaris om het wetenschappelijk kapitaal van hun land en de wetenschappelijke capaciteiten te versterken en uit te bouwen. Staatssecretaris Dekker is van mening dat de verschillende raden en instituten in Nederland deze functie tezamen invullen.

Geen Hollandse Glover

“In het Nederlandse systeem zijn de taken van een CSA (Chief Scientific Advisor) naar Angelsaksisch model belegd bij adviesraden en wetenschappelijke organisaties (zoals Rathenau, AWT, KNAW en WRR). Er is geen reden tot benoeming van een CSA gericht op policy for science ofwel advisering met betrekking tot het wetenschapsbeleid op het Ministerie van OCW of onder de Minister President.”

Dekker erkent wel dat er vanuit de Europese Commissie weleens vraag is geweest naar een eenduidig aanspreekpunt. “De CSA van de Europese Commissie in Brussel, Ann Glover, heeft weleens aangegeven het nuttig te vinden als zij in Nederland een CSA als aanspreekpunt zou hebben. Gezien haar Angelsaksische achtergrond begrijp ik haar suggestie, maar ik ben van mening dat hiervoor niet specifiek een CSA hoeft te worden aangesteld. Ik zal de president van de KNAW verzoeken deze rol tot eind 2014, het moment waarop de huidige commissie aftreedt, te vervullen.”

NWO-voorzitter Jos Engelen toont zich ondanks het feit dat veel aanbevelingen uit het rapport bij OCW geen gehoor vinden, toch verheugd met de reactie van het kabinet: ‘Wij verwelkomen de waardering van het kabinet voor NWO. Wij herkennen ons ook in de reactie van het kabinet op de aandachtspunten van de evaluatiecommissie. We verwerken het aandachtspunt voor aansluiting en samenwerking met andere partijen in onze nieuwe beleidsstrategie die medio 2014 zal verschijnen.”

Het evaluatierapport ‘Nieuwe dynamiek, passende governance’ leest u hier. De kabinetsreactie is hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK