Slecht barrières met bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
5 november 2013 | Samenwerking tussen HBO, MBO en bedrijven moet gemakkelijker worden. Daarom zullen hun samenwerkingsverbanden in de vorm van Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap vanuit OCW en het bedrijfsleven extra worden ondersteund.

Zo komt een een vraagbaak om de knelpunten tussen onderwijsinstellingen en bedrijven op te lossen. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2013 vroeg zij een commissie onder leiding van Ab van der Touw (voorzitter en CEO Siemens Nederland) wat nodig is om publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs via de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap tot een succes te maken.

Heel praktisch bezien

Uit onderzoek van de commissie Van der Touw blijkt dat bij onderwijsinstellingen en de bedrijven regelmatig onduidelijkheid bestaat over wat wel en wat niet mag binnen de regels, daarnaast knelt het ‘vestigingsplaatsbeginsel’ in het hbo.

Van der Touw zei daarover tegen ScienceGuide onder meer: “We weten dat we meer technische vakkrachten nodig hebben, meer jongens en meisjes die bètaprofiel kiezen en we weten dat studenten die een technische opleiding hebben afgerond vaker een baan bij een technisch bedrijf moeten kiezen. De commissie heeft uit hoofde van de opdracht heel praktisch bezien wat de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap aan ondersteuning nodig hebben en welke hobbels vallen weg te werken.”

“Als commissie pleiten wij ervoor de scholen en bedrijven gedurende een bepaalde periode enige ontwikkelruimte te gunnen. Laat hen in gezamenlijkheid, zonder al te veel beperkingen, zelf vormen vinden. Je kunt niet alles van te voren invullen.”

“In deze vrijheid – gebaseerd op het vertrouwen dat heus niemand daarvan  misbruik zal maken – krijgt het veld de gelegenheid ervaringen op te doen en de juiste weg te vinden. Vanuit die proefondervindelijk verkregen wijsheid kan eventueel een tweede reeks van noodzakelijke maatregelen worden geïdentificeerd.”

Knelpunten aangepakt

De gesignaleerde knelpunten gaat OCW nu oplossen. In de regelgeving staat onder andere dat twee derde van het onderwijs van een hbo-opleiding in de vestigingsplaats van een hogeschool gegeven moet worden. Dat levert problemen op als Centres of expertise de lessen bijvoorbeeld bij een bedrijf willen organiseren, zodat studenten met de nieuwste technologie kunnen werken. Bussemaker wil op het punt van het vestigingsplaatsbeleid meer ruimte scheppen voor de Centres of expertise. De regel zelf blijft bestaan.

Ook wordt er een forum ingesteld dat de doorslag kan geven als de meer praktisch ingestelde ‘vraagbaak’ geen oplossing biedt bij gesignaleerde kenlpunten. Ab van der Touw gaat het forum voorzitten. Als het forum op structurele knelpunten in de regels stuit, kan het de minister adviseren om de regels aan te passen.

Met het Regionaal investeringsfonds mbo wil het kabinet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren door het stimuleren van duurzame publiek-private samenwerking. Het kabinet stelt van 2014 tot en met 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar hiervoor. Dit moet worden aangevuld met €200 miljoen cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en regionale overheden. Hierover zal binnenkort een brief aan de Tweede Kamer gezonden worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK