Studieleningen verkocht

Nieuws | de redactie
25 november 2013 | De Britse regering drukt haar schuldenrisico’s door de verkoop van uitstaande studieleningen aan de markt. Daarbij kiest men er voor de toekomstige inkomsten met fors verlies van de hand te doen. Een leenstelsel blijkt tot nieuwe typen privatisering in de onderwijsuitgaven te kunnen leiden.

De regering-Blair heeft de Conservatief-Liberale coalitie van Cameron eerder voor gedaan, hoe men bij een aanzienlijke expansie van het stelsel van studieleningen de sterke toename van de schulden bij de overheid kan reduceren. In 1998 en 1999 werd een uitstaande studieschuld van ongeveer 2 miljard pond verkocht aan private financieringsmaatschappijen. Nu gaat het om een pakket studieschulden van 890 miljoen pond van 250.000 oud-studenten, dat overgenomen wordt door het bedrijf Erudio Student Loan.

Weinig terugbetalers

De nieuwe eigenaars betalen voor die schulden niet meer dan 160 miljoen pond. Die relatief geringe prijs hangt ermee samen, dat slechts 14% van de vroegere studenten momenteel hun uitstaande studieschuld terugbetalen. Bijna de helft van de betrokkenen verdient een salaris onder de inkomensnorm waarboven de terugbetaling verplicht wordt. Ongeveer 40% van de schuldenaren betaalt de studieleningen in een minder hoog tempo terug dan volgens de regels is vastgesteld.

De bewindslieden noemen de opbrengst van deze verkoop een bijdrage aan de reductie van de staatsschuld en een aantrekkelijke deal.  Bovendien zorgt deze privatisering ervoor, dat de Britse ‘DUO’, de Student Loans Company, zich kan richten op “supplying loans to current students and collecting repayments on newer loans.”

Schuld à 40 miljard te koop?

De regeringscoalitie is op de wat langere termijn van plan de volledige studieschulden van alle voormalige studenten via privatisering te laten verdwijnen uit de publieke sector. Dan zou het gaan om een terug te betalen bedrag van 40 miljard pond. Pijnpunt is echter wel, dat particuliere financieringsinstellingen deze enorme som aan verplichtingen nooit op zich zullen willen nemen met het relatief lage rentepercentage, dat de overheid de oud-studenten vraagt.

Het effect daarvan zou zijn, dat de studieschulden dan fors gaan oplopen. Het kabinet-Cameron heeft al nadrukkelijk gesteld, dat men een dergelijke privatisering niet zal ondernemen met behulp van een aanpassing van de rentepercentages. Andere vormen van financiële tegemoetkoming van potentiële kopers van de studieschuld sluit men echter niet uit.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK