Van beter maken naar gezond houden

Nieuws | de redactie
11 november 2013 | Het zorgsysteem in Nederland is zonder grondige herziening niet langer houdbaar. In Noord-Nederland probeert het CoE Healthy Ageing met lokaal innoveren handvaten te bieden. “Je ziet al een kanteling van de focus op ziekte naar die op gezondheid en preventie.”

Het Centre of Expertise (CoE) Healthy Ageing waar de Hanzehogeschool de trekker van is, is vorig jaar begonnen met de inrichting van innovatiewerkplaatsen in de Noordelijke regio. “De toekomst is aan open innovatie. We willen dan ook investeren in innovaties in het veld op verschillende plekken in Noord-Nederland,” vertelde Joost Degenaar, directeur van het expertisecentrum, dan ook vorig jaar aan ScienceGuide.

Achterop in gezond ouder worden

Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn veel innovatiewerkplaatsen aan de slag, zo vertelt Degenaar. “We zijn er in geslaagd een groot aantal partners aan ons te binden en vormen nu een stevig consortium dat een voortvarende start heeft gemaakt.” Inmiddels zijn zo’n veertien werkplaatsen gerealiseerd rond thema’s als bewegen en sport, eHealth en technologie en jeugd en leefstijl.

Tijdens een bijeenkomst voor de partners van het Centre of Expertise laat Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, in een prikkelend betoog weten dat deze ontwikkelingen hard nodig zijn. Het onderzoek Global Age Watch van de VN laat namelijk zien dat wij in Nederland op het punt van de gezondheidsstatus van ouderen opvallend achterblijven bij andere landen wereldwijd.

“Inmiddels zie je een groeiende tendens dat gezonde mensen steeds minder bereid zijn te betalen voor de ongezonde leefstijl van anderen,” zegt Meijerink die daarbij meldt dat het percentage mensen dat er zo over denkt in Nederland nog altijd groeit. “Het is echt een dreiging voor de solidariteit.”

Slecht in innovaties uitrollen

Wat volgens Meijerink opvalt aan de Nederlandse zorg is dat “we heel goed zijn in het bedenken van nieuwe dingen, maar heel slecht in het uitrollen van die dingen, de zogeheten procesinnovatie.” Meijerink doet in Groningen dan ook de oproep aan zorginnovatoren om ook de zorgverzekeraars nadrukkelijk te betrekken bij hun plannen. “Zij moeten het uiteindelijk betalen.”

In Den Haag ziet Meijerink de vraag om meer focus op preventie vaak stuklopen. “Het gaat toch vrij snel om betuttelen, maar we zijn nu in ons zorgsysteem aangekomen op een punt waarbij de zorgvrager is verwend en de zorgaanbieders op het verkeerde been zijn gezet.” Meijerink doelt daarbij op de overvraag die is ontstaan door de komst van marktwerking in de zorg.

Ook Joost Degenaar ziet in Den Haag wel dat het thema healthy ageing beter op de agenda zou kunnen. “Je ziet dat de maatschappelijke uitdagingen veel steviger op de agenda staan bij de EU, in het EIP-AHA (Het European Innovation Partnership – Active Healthy Ageing) , en met doorwerking in het Horizon 2020 programma. Nederland mikt meer op de topsectoren. Dat betekent niet dat onze plannen botsen overigens, het spoort wel met het Haags beleid allemaal.”

Volgens Degenaar zijn de veertien innovatiewerkplaatsen van start en er zullen de komende tijd nog wel een aantal bij gaan komen. Uiteindelijk moeten de inspanningen gaan leiden tot concrete innovaties die het zorgsysteem in heel Nederland zullen verbeteren. Ook het onderwijs zelf speelt daar een rol in.

Partners op lokaal niveau betrekken

Onlangs bracht de Review Commissie Hoger Onderwijs een eerste advies uit over de ontwikkeling van het Centre of Expertise. Het beeld was positief, een stond een duidelijke visie, er worden grote stappen gezet in publiek-private samenwerkingen en er is oog voor Europese ontwikkelingen, zo laat Degenaar weten.

Risico’s voor versnippering door het in kleine werkplaatsen opdelen van het onderzoek ziet de directeur van het CoE niet. “Juist door op lokaal niveau te acteren hebben we de mogelijkheid zoveel partners concreet te betrekken. We verbinden de innovatiewerkplaatsen per thema en zorgen voor kennisdeling tussen al deze plekken. Ook de ROC’s doen mee en we zien dat we daar ook het onderwijs mee verder helpen.”

“Je ziet daar ook een kanteling ontstaan in de focus op ziekte naar die op gezondheid en preventie en actieve participatie van burgers. Die verschuiving moet gaan doorwerken in de onderwijscurricula. De cijfers laten zien dat driekwart van de studenten in de zorg met ouderen in aanraking gaat komen. Daar zul je ze dan ook op moeten toerusten.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK