Vrede getekend in WO

Nieuws | de redactie
13 november 2013 | Minister Bussemaker heeft de universiteiten zo ver gekregen, dat zij na jaren van perikelen met de onderzoekscholen tot een structurele afspraak zijn gekomen over hun financiering. Een nieuwe richtlijn legt daar de grondslag voor en wordt nu met het ‘pas-toe-of-leg-uit’ principe feitelijk doorgevoerd.

De minister meldt de Tweede Kamer: “In bijgevoegde richtlijn stellen VSNU en SODOLA vast dat interuniversitaire samenwerking in de promotieopleiding van groot belang is en blijft. Onderzoekscholen en lokale graduate schools kunnen daarbij goed naast elkaar bestaan. Naast de bijdrage aan de opleiding van promovendi is ook de coördinatie en facilitering van onderzoek een primaire taak van de onderzoekscholen. De scholen ontplooien daartoe uiteenlopende activiteiten, en kennen een grote diversiteit in omvang, aanpak en werkwijze.”

Vitaal belang

“Brede interuniversitaire onderzoekscholen ontvangen een naar omvang en aard van de leden gedifferentieerd basisbedrag om de bureaukosten te voldoen. Aan dit basisbedrag wordt per taak een bedrag toegevoegd; daarbij gaat het onder meer om het bieden van een opleidingsprogramma voor promovendi, het verrichten van interdisciplinair onderzoek en het onderhouden van internationale onderzoekssamenwerking. Van de richtlijn kan worden afgeweken als lokale omstandigheden daartoe noodzaken; de universiteit licht dat in haar jaarverslaglegging toe (pas-toe-of-leg-uit). VSNU en SODOLA zullen deze afspraken eind 2014 evalueren.

Ik ben blij dat VSNU en SODOLA hierover overeenstemming hebben weten te bereiken. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze richtlijn decentraal op een adequate wijze zal worden uitgewerkt. De verantwoordelijkheid die universiteiten in dezen hebben genomen waardeer ik zeer en vind ik van belang voor de vitaliteit van de wetenschapsbeoefening die Nederland kent.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK