Zinvol en prikkelend

Nieuws | de redactie
7 november 2013 | De universiteiten geven krachtige bijval aan de analyses van de AWT en WRR over de toekomst van ons land. “In begrotingsonderhandelingen ziet de politiek uitgaven aan onderwijs en onderzoek als kostenpost in plaats van als diepte-investering.” Karl Dittrich (VSNU) wil “de discussie de komende jaren op alle punten aangaan, zowel intern als met de buitenwereld.”

Dittrich laat namens de VSNU weten dat de twee rapporten “uitermate inspirerend zijn.” Zijn WO-koepel meldt hierover, dat de WRR en de AWT “deze week inspirerende rapporten hebben gepubliceerd met aanbevelingen om de toekomstige kwaliteit van leven in onze samenleving  te waarborgen en om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. De WRR benadrukt daarbij dat een stevige kwaliteitsimpuls in het onderwijs nodig is. De adviesraden benadrukken het belang van extra investeringen in kennis en innovatie.”

Stabiele toekomstagenda

“Beide rapporten zijn uitermate inspirerend en moeten dienen als basis voor een stabiele toekomstagenda voor onderwijsinstellingen, overheid en politiek,” concludeert Dittrich zelf hieruit.

De VSNU benadrukt tevens dat de twee rapporten zich baseren op nationale en internationale onderzoeken en publicaties en op een groot aantal gesprekken met deskundigen uit en over de sector. Op basis daarvan worden de overheid en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen opgeroepen om visies te ontwikkelen over het belang en de plaats van onderwijs en onderzoek in de samenleving.

“Dat betekent voor universiteiten verdere profilering, oog hebben voor differentiatie in de studentenpopulatie en aansluiten bij onderzoeksthema’s die in Europa en Nederland zijn geprioriteerd. Universiteiten moeten daarnaast oog hebben voor de ontwikkelingen en de behoeften in andere onderwijssectoren. Universiteiten zetten daarom in op meer academici voor de klas in het primair en voortgezet onderwijs.”

Onderwijs als kostenpost

De universiteiten vinden dat “de WRR ook andere zinvolle en prikkelende uitspraken over universiteiten en kennisinstellingen doet. Zo moeten universiteiten meer verbinding zoeken met hun omgeving. Ten aanzien van het onderwijs moeten brede, gedifferentieerde bachelors het uitgangspunt zijn, gevolgd door tweejarige brede onderzoeksgerichte masters.”

De financiële consequenties hiervan laat de VSNU niet onbesproken. “Beide adviesraden benadrukken dat extra investeringen in kennis noodzakelijk zijn. De politiek formuleert volgens AWT en WRR wel ambitieuze doelstellingen op het gebied van kennis en innovatie, maar neemt in begrotingsonderhandelingen uitgaven aan onderwijs en onderzoek mee als kostenpost in plaats van als diepte-investering in onze toekomstige kwaliteit van leven.”

Karl Dittrich trekt hieruit de volgend conclusies voor het vervolg: “Deze aanbevelingen sluiten aan bij onze eigen toekomststrategie en gaan wij verder uitwerken. Wij hopen de discussie de komende jaren op alle punten aan te gaan, zowel intern als met de buitenwereld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK