Bescherming blijkt oud nieuws

Nieuws | de redactie
5 december 2013 | Minister Bussemaker wil dat de begrippen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ wettelijk verankerd en beschermd worden. Dat beloofde OCW in 2010 al toen de Via Vinci University beweerde geaccrediteerde masters aan te bieden, doctorstitels te verlenen en een universiteit te zijn.

Hoewel de WHW de mogelijkheid biedt om aanwijzing als universiteit of hogeschool bij de minister van OCW aan te vragen, had de Via Vinci dat niet gedaan. Naar aanleiding van een motie van Jan Jacob van Dijk (CDA) werd vervolgens een onderzoek ingesteld naar een mogelijke wettelijke bescherming van instellingsnamen en titels.

Vlaanderen doet het al

Dit onderzoek concludeerde dat een verbod op het dragen van de naam universiteit door een instelling die deze naam niet verdient, goed mogelijk is. In diverse gebieden die waren bestudeerd , zoals Vlaanderen, Baden-Württemberg en Australië was dit al het geval.

Het rapport ‘De universiteit’: Onderzoek naar de bescherming van instellingsbenamingen, graden en titels stelde reeds toen dat “erkenning en bescherming van een instelling als “universiteit”, naast de eis van accreditatie van haar activiteiten, kan gelden als een extra waarborg dat het met de maatschappelijke betrouwbaarheid van die instelling goed zit. Als uitgangspunt zou kunnen gelden dat aan de wettelijk genoemde instellingen automatisch bescherming toekomt.”

“Bij nieuwe toetreders zou het aanbod, hun organisatie en personele samenstelling kunnen worden getoetst op maatstaven van kwaliteit, continuïteit en consistentie waarna – bij het met goed gevolg hebben doorstaan van die toets – ook aan hen bescherming zou kunnen toekomen, conform de bestaande aanwijzingsprocedure.”

“De bescherming van een instelling als ‘universiteit’ zou uiteindelijk door middel van een strafrechtelijke verbodsbepaling gestalte dienen te krijgen: het verbod om zonder verkregen erkenning, accreditatie of toestemming van de zijde van de overheid de naam “universiteit” te voeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK