Blik op nieuwe jeugdzorg

Nieuws | de redactie
5 december 2013 | EUR-onderzoeker Patricia Vuijk wordt de nieuwe lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd aan de Hogeschool Rotterdam. Zij gaat in haar rol praktijkgericht onderzoek doen naar het nieuwe jeugdstelsel in de havenstad en hoe dit het best ingevoerd kan worden.

Op 1 januari 2015 wordt het nieuwe stelsel voor jeugdzorg van kracht. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen bij de gemeenten te liggen. Een transitie die voor veel veranderingen gaat zorgen. Het wordt de taak van Vuijk om met haar onderzoek de huidige praktijkwerkers van handvatten te voorzien.

Minder druk op zorg 

“In Rotterdam wonen 165.000 jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, waarvan ruim 30.000 jeugdigen extra aandacht en zorg nodig hebben,” vertelt Vuijk. “Voor al deze jeugdigen moet passende hulp en ondersteuning geboden worden, die snel en efficiënt beschikbaar is, tegen aanvaardbare kosten.” Vuijk zal gaan onderzoeken hoe het Stelsel Jeugdzorg hiertoe het best kan worden ingericht. 

De overheid wil met het nieuwe jeugdstelsel de grote druk op de gespecialiseerde zorg terugdringen. Het accent moet meer komen te liggen op preventie, zorg op maat, ruimte voor professionals en integrale hulp aan gezinnen, die extra ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind. Versterking van eigen kracht en een netwerk van opvoeders en jeugdigen is daarbij een belangrijke pijler. 

Factoren met impact

Vuijk gaat haar onderzoek in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs, de beroepspraktijk en andere kennisinstituten verrichten. Hierbij kijkt ze naar een groot aantal belangrijke factoren die direct invloed hebben op de resultaten van het werken met jeugdigen en opvoeders, zoals bijvoorbeeld kenmerken van interventies en programma’s, kenmerken van professionals en kenmerken van organisaties. 

Deze kennis biedt organisaties en (toekomstige) professionals meer grip op de factoren die er toe doen als het gaat om effectiviteit van ondersteuning en zorg, en biedt kansen om de ondersteuning en zorg te optimaliseren. Bovendien ondersteunt dit type onderzoek vanuit het HBO de ontwikkeling van kennisgestuurd onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK