Buitenlandse student elitetruc

Nieuws | de redactie
12 december 2013 | De PVV zet haar kruistocht tegen het boek 'En denken!' onverminderd voort. Het zou het bewijs zijn dat "de elite" onderwijs en sociale cohesie wil ondermijnen, nu ook door veel internationale studenten toe te laten.

Woordvoerder Harm Beertema zette in het Kameroverleg over het internationaliseringsbeleid nadrukkelijk in op de interpretatie van dit beleidsdoel als een soort Europese samenzwering. Volgens de PVV heeft de elite zich voorgenomen het leven van de gewone mensen in Europa kapot te maken. “De slag om de grote steden is al verloren.”

Kennismigratie is ook immigratie

Met het beleid in de nota ‘Make it in the Netherlands’ gaat het kabinet-Rutte II nog een stap verder in deze samenzwering van de elite, zo betoogde Beertema. Want met het binnenhalen van veel meer internationaal talent wordt de immigratie nog verder aangewakkerd, terwijl dit wereldwijde verschijnsel juist afgestopt zou moeten worden. Ook als een buitenlandse student of jonge onderzoeker geen moslim is, moet zij het nu toch ook ontgelden bij de PVV. Ook kennismigratie is uiteindelijk toch wel een vorm van immigratie en deze is als zodanig een gevaar. 

Dat ons land er economisch, sociaal en cultureel baat bij heeft, zoals uit de rekensommen van het CPB en anderen blijkt, wil er bij de PVV niet in. “De elite wil de sociale cohesie in ons land verder ondermijnen, zoals dat in de steden al is gebeurd.” Een bewijsstuk voor zulke verderfelijke voornemens vond Beertema in het boek ‘En denken!’, dat graag gebruikt wordt in lerarenopleidingen als het thema ‘Bildung’ aan de orde komt. Al eerder heeft de PVV dit boek gehekeld en willen zien verbannen uit het HBO.

Onderhoud en optimisme 

Wat staat er eigenlijk in dat boek over Bildung en vorming, waarin onder meer de grote Duitse filosoof Peter Sloterdijk zijn visie heeft neergelegd? Een van de samenstellers van dit boek is René Gude. Hij is de ‘Denker des Vaderlands’, die zich bijzonder inzet voor de popularisering van de filosofie. Ook was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Filosofie Magazine en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Filosofie is volgens hem geen solitaire bezigheid. Zelfkennis ontstaat door de bindingen die mensen onderling aangaan te begrijpen. “Bildung vraagt dagelijks om onderhoud en optimisme.” Het boek is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht en die Internationale School voor Wijsbegeerte.

Kansen en tegenslagen

In een gesprek met Peter Sloterdijk noteert Gude onder meer: “De hedendaagse discussie over bildung gaat, net als in iedere andere historische periode dus, over een passend compromis tussen disciplinering en liberalisering. Disciplinering is nodig om leerlingen de vaardigheden te leren die een samenleving nodig heeft om zichzelf in stand te houden. Liberalisering van individuen is nodig om een samenleving de innovatiekracht te geven, die nodig is wanneer onvoorziene tegenslagen of ongekende kansen veranderingen mogelijk of zelfs noodzakelijk maken.”

“Iedere samenleving wordt permanent geprikkeld tot verandering, maar ook onmiddellijk gealarmeerd als die verandering chaos en identiteitsverlies veroorzaken. Een samenleving is altijd een compromis tussen conserverende en veranderingsgezinde krachten. Een maatschappij die alleen conserveert versteent, een samenleving die alleen maar verandert vervluchtigt.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK