Doorstroomeisen mbo-hbo te gering

Nieuws | de redactie
11 december 2013 | “Een goede eerste stap, maar tegelijk volstrekt ontoereikend”. Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in reactie op het besluit van Bussemaker om het zogenoemde doorstroomrecht van het mbo naar het hbo in slechts beperkte mate aan banden te leggen.

“Met deze maatregel blijft de situatie bestaan dat teveel mbo-studenten op een verkeerde hbo-opleiding terecht komen waardoor het uitvalpercentage hoog blijft”, aldus De Graaf. In een brief aan de Tweede Kamer roept de Vereniging Hogescholen de Kamerleden op om verdergaande maatregelen te nemen.

Al jaren een probleem

Al jaren is de grote uitval van mbo-studenten in het hbo, met name in het eerste studiejaar, een probleem. Van de 30.000 instromers vanuit het mbo, haakt een kleine 25% in het eerste jaar af. Je hebt het dan over ruim 7000 studenten. Bij studenten afkomstig van de havo gaat het ‘slechts’ om  zo’n 13,5% en van het vwo 6,5%. Hbo-instellingen hebben tot nu toe geen mogelijkheden om instroomeisen te stellen aan mbo’ers. Want in de wet staat dat iedere mbo-student doorstroomrecht heeft naar een hbo-opleiding, ongeacht de studierichting waar de mbo-student vandaan komt.

Omdat ook de minister deze situatie zorgelijk vindt, liet ze afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze het doorstroomrecht van mbo’ers wil beperken. Ze heeft zeven zogenoemde doorstroomroutes aangewezen waarvoor vanaf het studiejaar 2015-2016 instroomeisen  zoals een toelatingstest of bijscholing gaan gelden. Een mbo-student kan dan bijvoorbeeld niet meer automatisch doorstromen van een techniekopleiding naar een hbo-economie opleiding.

Te gering

De Vereniging Hogescholen vindt de aanpak van de minister echter ‘te gering’ om het uitvalprobleem daadwerkelijk aan te pakken. De maatregel betreft 7 van de 80 doorstroomroutes van het mbo naar het hbo. Dan heb je het over zo’n 1500 studenten, oftewel 5%, van de jaarlijkse instroom. “De Vereniging Hogescholen vindt dat voor meer doorstroomroutes waarbij sprake is van een hoge uitval van studenten instroomeisen moeten gaan gelden. Wat ons betreft gaat dat gelden voor alle hbo-studies waarbij de uitval 20% of hoger is. In dat geval zouden zo’n 6000 mbo-studenten met instroomeisen te maken krijgen. Afgezet tegen de 7000 mbo-uitvallers per jaar heb je dan de grootste groep te pakken.”

Meer dan welkom

De VH-voorzitter benadrukt overigens dat mbo-studenten meer dan welkom zijn in het hbo. “Iedere mbo’er die het talent heeft, moet dat zeker verder ontwikkelen. Maar we moeten wel zorgen dat de student op de juiste plek komt.” Hogescholen maken nu ook al werk van zowel goede studievoorlichting als ondersteuning van het keuzeproces. Daarnaast wordt de aanmeldingsdatum voor een opleiding vervroegd naar 1 mei, zodat hogescholen meer tijd hebben om studenten een goed studiekeuzeadvies te geven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK