Lessen uit vogelgriep

Nieuws | de redactie
9 december 2013 | Vroegtijdige aandacht voor mogelijk misbruik van levenswetenschappelijk onderzoek verlaagt risico’s en kan latere discussies rond omstreden publicaties voorkomen. Dit blijkt uit het nieuwe KNAW-advies over ‘Biosecurity’.

Een nieuwe Adviescommissie Biosecurity zou de dialoog tussen wetenschappers en veiligheidsdeskundigen over dual-use-onderzoek moeten faciliteren, vindt de KNAW-commissie die staatssecretaris Dekker van OCW over dit onderwerp adviseerde. Om wetenschappers ervan bewust te maken dat gegevens uit levenswetenschappelijk onderzoek misbruikt kunnen worden voor criminele of terroristische doeleinden, bracht de KNAW in 2007 de Gedragscode Biosecurity uit.

De brede discussie rond de zorgen die rezen rond de publicatie van het vogelgrieponderzoek van de Rotterdamse viroloog Fouchier in 2012 was voor OCW aanleiding de KNAW advies te vragen over zogeheten dual-use-onderzoek.

Risico’s afwegen

Belangrijke aanbeveling uit dat nieuwe advies ‘Bouwen aan Biosecurity. Beoordelen van dual-use-onderzoek’ is dat wetenschappers en veiligheidsdeskundigen – partijen die nu nog vaak onafhankelijk van elkaar opereren – in een vroeg stadium met elkaar in gesprek moeten gaan om risico’s af te wegen. Om wetenschappers te kunnen adviseren over mogelijke biosecurity-aspecten van hun onderzoek is deskundigheid op verschillende terreinen nodig. Niet alleen wetenschapsinhoudelijk, maar ook op het vlak van laboratoriumveiligheid en (inter-)nationale dreigingsanalyse.

De KNAW adviseert voor dit doel een Adviescommissie Biosecurity bij Onderzoek in de Levenswetenschappen in te stellen. Deze nieuwe commissie zou kunnen worden ondergebracht bij de Gezondheidsraad.

Aandacht voor biosecurity in een vroege fase van het onderzoek komt de veiligheid ten goede en kan discussies in een latere fase voorkomen. Het is cruciaal dat wetenschappers zich bewust zijn en blijven van mogelijke risico’ s. In de werksituatie en vooral ook in de wetenschappelijke opleidingen moet structureel aandacht zijn voor dit belangrijke onderwerp. De Gedragscode Biosecurity blijft daarom onverkort van kracht.

Het adviesrapport is samengesteld door een KNAW-commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Lous van Vloten-Doting, bijgestaan door een klankbordgroep samengesteld uit onderzoekers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, onderzoeksinstellingen, industrie en overheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK