Muziek als ouderenzorg

Nieuws | de redactie
9 december 2013 | Masterstudenten van het Prins Claus Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium gaan interactieve muzikale workshops geven aan mensen met dementie en hun verzorgers. Daarmee werken zij onderzoek in de praktijk uit, dat samen met Britse musici en verpleeghuizen is gedaan.

Muzikale interactie kan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de communicatie met mensen in hun directe omgeving bevorderen. Het geven van creatieve muzikale workshops aan deze kwetsbare doelgroep vraagt om een specifieke benadering. In de workshops wordt geïmproviseerd voor en met de mensen met dementie en hun verzorgenden. “De muziek ontstaat in het moment.”

Specialisatie in nieuw vakgebied

Deze aanpak bouwt voort op een twee jaar durend onderzoek, dat samen met Brits partners werd uitgevoerd. Dit richtte zich op een verpleeghuis in Londen waar zulke interactieve muziekworkshops werden gegeven. De betrokken onderzoekers waren dr. Rineke Smilde, lector Lifelong Learning in Music, Kate Page, de voormalig projectmanager van Music for Life en prof. dr. Peter Alheit (Götttingen). Dit mondde uit in een boek over het onderzoek, met als titel ‘While the Music lasts – on music and dementia.’

De workshops maken deel uit van een training voor musici die zich willen specialiseren in dit nog nieuwe vakgebied. De training wordt ontwikkeld door het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen en verder uitgewerkt met partners als het Concertgebouw, het Koninklijk Conservatorium, Alzheimer Nederland en de Wigmore Hall in Londen. In 2014 volgen twee pilotprojecten van acht weken in Groningen en Den Haag, eveneens in verzorgingshuizen.

Op vrijdag 6 juni 2014 vindt het afsluitende symposium plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens dit symposium zijn er lezingen door experts op dit vakgebied en wordt de training gepresenteerd. Het onderzoeksproject is mogelijk gemaakt met steun van het Banning de Jong Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK.