Samen excellentie beoordelen

Nieuws | de redactie
9 december 2013 | Excellentieprogramma’s in HBO en WO mogen nu ook elkaar in peerreviews beoordelen. Na een WO-pilot door Groningen en Leiden pakt ook het HBO dit op, bijvoorbeeld door de wederzijdse evaluatie van de HvA en de HU. Zo blijkt de HU-aanpak een lange adem te vergen.

Op 4 december namen de twee hogescholen elkaars excellentiebeleid onder de loep. De ‘peer review’  van de HvA/HU bracht de meest betrokkenen daartoe bij elkaar, zoals de projectleiders excellentie, opleidingsmanagers, faculteitsdirecteuren/domeinvoorzitters en leden van het College van Bestuur.

De partners stelden bij de vergelijkende analyses vast, dat de aanpak van excellentie door de HU en HvA eigenlijk tegenovergesteld is. Zo werkt de HvA met een groot aanbod van excellentieprogramma’s, die gemakkelijk toegankelijk zijn en een brede focus kennen. Omdat studenten ook een eigen drive naar excellentie hebben, zoekt de HvA nu ook naar manieren om excellente studenten meer individuele vrijheid te bieden.

Meer binding met EVA

De HU heeft daarentegen een systeem opgezet rond vijf competenties, die studenten elk op een eigen manier mogen invullen. Excellente studenten hebben zodoende veel vrijheid bij hun aanpak, maar missen daarmee wel ‘binding’. De HU kijkt daarom “met jaloerse ogen” naar een initiatief als de  E.V.A. (Excellentievereniging Amsterdam), waarin excellente HvA-studenten elkaar vinden.

Tijdens de peer review van de twee instellingen voerde de Sirius-auditcommissie eigen gesprekken met HvA-en HU-vertegenwoordigers. Zij kwam daarin tot ongeveer dezelfde conclusies als de peers van de twee hogescholen. De verschillende keuzes en aanpak van deze instellingen bleek inderdaad interessant vergelijkingsmateriaal te bieden.

Vanuit de audit kwam naar voren dat de situatie bij de HvA in getalsmatig opzicht gunstiger blijkt dan eerder uit de monitor naar voren kwam. Het excellentiebeleid maakt tevens de betrokkenheid bij docenten groter, wat men positief beoordeelde. Bij de HU ziet de auditcommissie dat de opzet waarbij de student veel meer zelf aan zet is, een lange adem vraagt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK