VVD antwoordt Akademie

Nieuws | de redactie
20 december 2013 | Anne-Wil Lucas geeft De Jonge Akademie haar repliek op de kritiek die deze op de VVD-voorzet voor R&D-financiering gaf. "Ik denk dat het veranderen van de prikkels in het wetenschapssysteem en sturing van de nationale onderzoeksagenda gemakkelijker zal gaan als we het geld in competitie verdelen."

In een reactie op het opiniestuk van de DJA zegt de liberale woordvoerder het volgende en nodigt de Akademie uit met eigen voorstellen en alternatieven te komen.

Wie biedt?

Kortgeleden deed ik in een artikel op ScienceGuide de suggestie om het wetenschapsgeld meer in competitie te verdelen. Met deze hypothese wierp ik een flinke steen in de vijver van de wetenschappelijke wereld. Sindsdien is de discussie over de geldstromen binnen de wetenschap aardig op gang gekomen. En die discussie is nodig. 

Alleen lijkt de discussie zich te beperken tot de oplossing die ik heb aangedragen en of die wel of niet zou werken. Ook de Jonge Akademie reageert in die trant. Wat ik jammer vind, is dat zij niet met een tegenvoorstel komen.

Ze onderschrijven de zorgen die ik heb ten aanzien van de publicatiedruk en de black box die de huidige verdeling van middelen vormt. Die problemen lossen zij echter met hun reactie niet op. 

Ik sta open voor suggesties. Mijn voorstel was een middel om tot een hoger doel te komen: minder focus op kwantiteit en publicaties, meer focus en sturing op kwalitatief goed onderzoek, dat bovendien bijdraagt aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan.

Ik denk dat het veranderen van de prikkels in het wetenschapssysteem en sturing van de nationale onderzoeksagenda gemakkelijker zal gaan als we het geld in competitie verdelen. Dan kunnen de wetenschap en politiek immers samen bepalen op basis van welke criteria en via welke programma’s die competitie bij NWO plaats vindt. 

Als die oplossing niet ideaal is, dan hoor ik graag welke oplossing beter is! En ik hoop dat de Jonge Akademie daarvoor suggesties wil doen.

Anne-Wil Lucas
Tweede Kamerlid voor de VVD


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK