Wat bindt talent?

Nieuws | de redactie
4 december 2013 | Buitenlandse talenten moeten niet alleen in ons land komen studeren en onderzoeken, ze moeten vooral ook blijven en welvaart scheppen. Wat weten we van hen en waar komen zulke kenniswerkers eigenlijk terecht? Nieuwe inzichten van het CBS wijzen de weg.

In de recente ‘Internationalisation Monitor’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt specifiek aandacht besteed aan het werk en de rol van de buitenlandse kenniswerkers in ons land. Zo blijkt een kwart van hen werkzaam bij een bedrijf dat in buitenlandse handen is en werken ze vaker dan Nederlandse kenniswerkers bij bedrijven die een relatief groot deel van hun omzet exporteren of relatief veel van hun intermediaire goederen importeren.

Veel talent vertrekt weer

‘Make it in the Netherlands’ komt voort uit het gelijknamige SER-rapport waaruit blijkt dat Nederland te weinig buitenlandse studenten trekt, terwijl ons land daar een aanzienlijke welvaatsimpuls uit kan trekken. Jaarlijks komen nu zo’n 56.000 buitenlandse studenten voor een diploma naar Nederland. Ongeveer driekwart gaat na het behalen van hun bachelor of master terug naar het eigen land.

Het programma waaraan naast OCW, ook het ISO, FNV Jong, de LSVb, Kences, de VSNU, de Vereniging Hogescholen, MKB-Nederland, Brainport Eindhoven, Dhenim, VNO-NCW, ESN, het ministerie van EZ, en het ministerie van SZW hebben bijgedragen, stelt zich ten doel om met name in de topsectoren en sectoren met goed arbeidsmarktperspectief internationale studenten aan Nederland te binden. Het programma wordt gecoördineerd door de Nuffic. 

Specifieke voorkeuren

Veel van de bedrijven in de topsectoren hebben een internationale blik. De cijfers van het CBS laten zien dat 55% van de totale exportwaarde van Nederland van bedrijven uit de topsectoren komen. Dit zijn tevens de bedrijven waar internationale studenten bij voorkeur hun emplooi vinden als zij besluiten in ons land aan de slag te gaan na hun afstuderen.

Ook recent onderzoek van De Haagse Hogeschool laat zien dat carrièremogelijkheden en goede begeleiding voor buitenlandse studenten een zeer belangrijke rol spelen in de keuze om wel of niet in Nederland te blijven. Goede kansen op hoogwaardige werkgelegenheid zijn belangrijk, maar de cijfers van CBS laten zien dat de internationale kenniswerkers ook specifieke voorkeuren kennen bij het doen van hun baankeuzes.

Deze keuzes kunnen zowel worden aangemoedigd door de voorkeuren van de werknemer zelf, als door die van de werkgever. Zo zijn grote exportfirma’s bij voorkeur geïnteresseerd in internationaal georiënteerd personeel, zo laten ook onderstaande cijfers zien.

CBSknowledgeworkers

Een laatste aandachtspunt voor internationaliseringsplannen in Nederland is de regionale voorkeur van kenniswerkers. In veel regio’s wordt geïnvesteerd in grote internationale Science Parks. Met name in Twente en Brainport Eindhoven lijken die inspanningen zich uit te betalen. Het overgrote deel van de internationale kenniswerkers vestigt zich echter nog altijd in de Randstad.

CBSregionalespreiding


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK