Wie borgt de MOOCs?

Nieuws | de redactie
12 december 2013 | Alle HO-stelsels wereldwijd worstelen met de kwaliteitsbewaking van open onderwijs in HBO en WO. In Europa neemt de NVAO nu het voortouw, want MOOCs zijn nog maar het begin.

Het consortium van de kwaliteitsbewakers in Europa vroeg de NVAO op korte termijn een eerste seminar te organiseren om alle lastige vragen op tafel te krijgen. Deze bijeenkomst blijkt het startschot voor een ingrijpend, Europees en internationaal debat over ‘wie borgt’ de kwaliteit van de MOOCs, hoe gebeurt dat en waarom eigenlijk?

Tentamens on campus overdoen

Cruciaal zal zijn hoe en wanneer HO-instellingen MOOCs zullen voorzien van gevalideerde studiepunten en civiel effect. Want als dat gebeurt gaan HBO en WO geld verdienen met de inzet van MOOCs. Zolang dit niet gebeurt kunnen de MOOC-aanbieders buiten het bereik blijven opereren van kwaliteitsbewakers als de NVAO, QAA in Engeland en dergelijke instanties.

De Britse kenner van deze materie, Sir John Daniel, oud-collegevoorzitter van de Open University, schetste scherp waar het HO nu staat. MIT kwam met de eerste  complete MOOC, maar werd verrast door het effect. “Een 15-jarige student uit Mongolië haalde 100% van de tentamens die bij deze MOOC over circuits en electronica afgenomen werden. MIT liet deze briljante jongen dus graag toe als reguliere student. Toen moest hij alleen al die tentamens wel eerst over doen, want de hoogleraren vonden hun eigen ‘on campus education’ natuurlijk van een heel andere orde.”

Daniel conclusie was helder””This is ridiculous of course.” Volgens hem gaat deze aanpak van instellingen vroeg of laat instorten en zullen de MOOC-deelnemers afdwingen dat zowel nieuwe toekenningen van studiepunten en diplomeringen, als nieuwe kwalitatieve erkenningen doorgevoerd worden.

Financiële druk als aanjager

Twee voorbeelden in het debat illustreerden dit. Veel kleinere HO-instellingen in de USA geven studiepunten voor de deelname en succesvolle afronding van MOOC en OER-cursussen van MIT, die basisvakken op hoog niveau aanbieden.

“Dat vinden de academici bij MIT maar niks natuurlijk, want die kleine instellingen vangen zo wel collegegelden, maar zij zelf krijgen er geen inkomsten door.” Die instellingen doen dit omdat de explosieve groei van de kosten van het collegegeld hiermee beperkt kan worden.

De TU van de staat Georgia gaat nog een stap verder. Georgia Tech biedt – samen met bedrijven als ATT – een complete masteropleiding in computer science aan via MOOCs. Deze kost $6000, in plaats van het  tarief van zo’n $40.000,- die elders regulier gevraagd wordt. De financiële druk op HBO en WO zal dan ook wereldwijd de innovatie via open education gaan aanjagen, zo gaven de experts op het NVAO-seminar aan.

China als partner

Dit heeft zelfs impact op politieke aspecten als mensenrechten. De TU Delft merkt dat haar MOOCs geen deelnemers uit China krijgen. De reden is, dat daar YouTube niet is toegestaan. Grote MOOC-platforms als Coursera zijn daarom met China in onderhandeling om alternatieven te bekijken. Duidelijk is dat zelfs regimes als die in China de impact van open education niet meer kunnen tegenhouden, inmiddels.

Het borgen van open education wordt hiermee van cruciale betekenis. De pioniers daarmee willen voorlopig geen of minimale sturing vanuit organen als de NVAO. “Wat mij betreft doet de NVAO voorlopig niets. Er moet ruimte blijven om te experimenteren,” zei Timo Kos van de TU Delft hierover.

Nieuwe vormen van diplomering

De Britse kwaliteitsbewaker Stephen Jackson gaf aan hen wel te begrijpen, maar waarschuwde toch. Als er geen externe borging zou moeten komen, dan zal de interne kwaliteitszorg in HBO en WO direct aangesproken moeten worden op wat een instelling als MOOC-aanbieder wel en niet weet te realiseren aan kwaliteit.

En als er geen externe borging zou moeten plaatsvinden dan zal civiel effect en de inkomensstroom die daarmee mogelijk wordt marginaal moeten blijven. Geen HO-instelling die MOOCs ontwikkelt zal dit lang willen volhouden als er geen reputatiewinst en nieuwe inkomsten uit nieuwe doelgroepen door ontstaat.

Sir John Daniel zei het scherp: “Nieuw, post-traditioneel aanbod van hoger onderwijs is geen hoger onderwijs zolang het geen erkend civiel effect heeft.” MOOCs zullen daarom nieuwe vormen van diplomering van HBO en WO uitlokken. Ze zijn wellicht niet zelf de revolutie, maar zullen deze daarmee wel op allerlei manieren ontlokken en versnellen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK