Akademie blijft kritisch podium

Nieuws | de redactie
9 januari 2014 | Juist omdat debat is gerezen over vertrouwen in de wetenschap en een eenzijdige ‘afrekencultuur’ bij de kwaliteit. Wil de KNAW die discussie een plaats bieden. Het verwijt van Radboud-voorzitter Meijer treft geen doel, vindt de Akademie.

Onder het vaandel ‘Science in Transition’ hebben wetenschappers hun zorgen geuit over de rol van hun werk in de samenleving en de wijze waarop dat werk beoordeeld en gevalideerd wordt.

Zorgelijke signalen als de zaak Diederik Stapel en recent bij de VU over publicaties van prof. Peter Nijkamp leiden tot kritische beschouwingen over de aard en omvang van de meting en beoordeling van wetenschappelijke productie. De KNAW heeft de geluiden vanuit ‘Science in Transition’ een podium gegeven om deze discussie in den brede te kunnen voeren.

Kritiek van de Radboud

Niet iedereen waardeert dit. Radboud-voorzitter Gerard Meijer verweet de KNAW in zijn nieuwjaarsrede, dat zij hiermee ruimte bood aan in zijn ogen slecht onderbouwde kritiek. Hij noemde dit zelfs ‘zeer bedenkelijk’. De Akademie neemt deze kritiek ernstig, maar geeft in haar reactie aan, dat zij haar rol als podium voor onderling, scherp debat niet wil laten inperken.

“De Akademie is voor discussies over het reilen en zeilen van de Nederlandse wetenschap bij uitstek het podium. Science in Transition snijdt in zijn position paper een aantal kwesties aan waar de KNAW zich qualitate qua mee bezighoudt, zoals het beeld van en het vertrouwen in de wetenschap, ethische vragen,  en de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek,” liet de KNAW desgevraagd weten.

Wetenschap niet in crisis

De Akademie noemt het tegen die achtergrond dan ook logisch dat de discussie over Science in Transition in het Trippenhuis  plaatsvond is, maar benadrukt dat dit geen liefdesverklaring voor de standpunten van Science in Transition impliceert. “De Akademie vindt dat de Nederlandse wetenschap allesbehalve in crisis is, getuige ook de hoge ogen die de Nederlandse wetenschap gooit op het gebied van kwaliteit en productiviteit. . Dat neemt niet weg dat de KNAW een podium zal blijven bieden aan – en partij zal blijven in – de discussie die door Miedema, Mijnhardt cum suis met succes is aangezwengeld.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK