Barth mag blijven

Nieuws | de redactie
29 januari 2014 | Minister Bussemaker heeft geen enkele behoefte zich te bemoeien met de samenstelling van raden van toezicht buiten de publieke universiteiten. De benoeming van haar partijgenote Marleen Barth bij de HvA liep een tikje spaak, maar OCW blijft daar liever helemaal buiten.

De SP vroeg de minister of de gang van zaken bij de HvA geen aanleiding moest zijn steviger op de benoemingen en werkwijze van de raden te gaan ‘zitten’. Jet Bussemaker voelt daar niets voor en blijft in haar antwoorden zo veel mogelijk weg bij de casuïstiek van de HvA. Niet zo gek voor een voormalige rector van de hogeschool en lid van het CvB van de combinatie van UvA en HvA.

Dubbelfunctie

De vroegere PvdA-onderwijsspecialist uit de Tweede Kamer, die nu fractieleider is in de Senaat, Marleen Barth, was voorgedragen en benoemd in de Amsterdamse RvT, maar men had intern een bepaling in de statuten over het hoofd gezien: lidmaatschap van de Staten Generaal is incompatibel met deelname aan die raad. Omdat zo’n dubbelfunctie niet strijdig is met de WHW had OCW geen bezwaar gemaakt, toen het ministerie voor de volledigheid geraadpleegd was over de voordracht.

Men heeft in Amsterdam toen besloten dat statuut maar snel te wijzigen, zodat Barth alsnog rechtmatig haar functie zou kunnen gaan vervullen. “Een minister van onderwijs heeft daarin een rol noch daarover een oordeel,” meldt Bussemaker puntig aan de Kamer. De suggestie van de SP dat de benoeming van Marleen Barth hoort bij “(eenzijdige) partijpolitieke benoemingen, zoals in het verleden bij Amarantis het geval was”, verwerpt zij. De senator was voorgedragen door de CMR namens personeel en studenten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK