Brede economie bij Inholland

Nieuws | de redactie
13 januari 2014 | De contouren van het ‘andere Inholland’ worden verder zichtbaar. Na de komst van de Educatieve Alliantie wordt nu het aanbod economie-opleidingen helemaal vernieuwd. “Studenten leren eerst hoe een organisatie werkt door zich in de eerste twee studiejaren zo breed mogelijk te oriënteren op alle aspecten van de bedrijfsvoering.”

Na zeer kritische beoordelingen door NVAO en een opbeurende toetsing van de prestatieafspraken van Inholland door de Review Commissie heeft de hogeschool de weg ingeslagen naar een nieuwe opzet en ‘relaunch’ van haar economieopleidingen.

Vertrouwen in verhoging niveau

Minister Bussemaker bepaalde eind november dat de accreditaties van de geplaagde opleidingen Media en Entertainment Management en Commerciële Economie niet werden ingetrokken. De NVAO bevestigde dat deze opleidingen “het noodzakelijk herstel gerealiseerd hebben” en “realisatie van het hbo-bachelorniveau is gewaarborgd.” Er is sprake van “vertrouwen in de duurzame verhoging van het bachelorniveau.”

Per 1 september 2014 start Inholland tegen de achtergrond met de nieuwe economieopleiding Business Studies en Studies. Deze vormt een samenvoeging van de bestaande Inholland-opleidingen Bedrijfskunde MER, Human Resource Management, Commerciële Economie, Small Business & Retail Management, Logistiek & Economie en Financial Services Management.

Vanaf jaar drie kiest de student bewust voor een van de afstudeerrichtingen: Marketing, Ondernemen, Management & Beleid, HRM, Banking & Insurance of Logistiek. Inholland kiest voor deze brede oriëntatie om studenten na twee jaar zo gericht mogelijk te kunnen laten kiezen voor een specialisatie. Zo hoopt de hogeschool studieuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

“Studenten leren eerst hoe een organisatie werkt, door zich in de eerste twee studiejaren zo breed mogelijk te oriënteren op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Aan het eind van het tweede jaar kiest de student voor een specialisatie. Via gastcolleges van professionals uit het werkveld leren de studenten verder kijken dan de eigen belevingswereld,” aldus Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap en projectleider Business Studies.

Regelmatig een vinger aan de pols

Het besluit van de Minister leidt tot twee belangrijke afspraken van Inholland gemaakt met de Minister en de NVAO. “Ten eerste willen we de kwaliteitsontwikkeling bij Commerciële Economie en Media en Entertainment Management nadrukkelijk vasthouden. Daarom gaan we bij deze opleidingen over drie jaar een eigen midterm-review uitvoeren met een panel van experts van buiten. We willen bijhouden hoe het verder gaat en hoe het lukt de gestelde normen ook daadwerkelijk te blijven realiseren.” Dat is dus ruim voordat de nieuwe cyclus van accreditatie aan de orde zal zijn, vertelde CvB-voorzitter Doekle Terpstra onlangs aan ScienceGuide.

Aangezien zowel OCW als de NVAO deze midterm-review mede zal blijven volgen, wordt de voortgang van het verbeterproces bij de betrokken opleidingen een blijvend punt van aandacht. Een opzet met zulke eigen ‘tussentijdse’ monitoring gedurende het proces van kwaliteitsborging vormt inmiddels ook een onderdeel van de eigen audits van de hogeschool.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK