Breder profiel Leiden Science Park

Nieuws | de redactie
14 januari 2014 | Het Leiden Bio Science Park gaat op een breder terrein bedrijven aantrekken dan tot nu het geval was. Mochten zich eerst alleen Life Science-ondernemingen in het Park vestigen, nu is daar de sector ‘Health’ bijgekomen. Universiteit, gemeenten en provincie zijn dit officieel overeengekomen.

Om het profiel van het Leidse Sicence Park te bewaken zijn strenge vestigingscriteria overeengekomen om potentiële nieuwe bedrijven duidelijkheid te geven over de vestigingsvoorwaarden. Om die criteria te verbreden was daarom een formele aanpassing door alle betrokken partijen nodig.

Logische stap

Die partijen zijn de Universiteit Leiden, de gemeenten Leiden en Oegstgeest (een stuk Park ligt op Oegstgeests grondgebied) en de provincie Zuid-Holland. Zij streven ernaar de groei van het Bio Science Park te versnellen om zo ook de komende jaren mee te kunnen blijven draaien in de top van internationale parken. Uitbreiding met Health lag voor de hand, aangezien Life Science en Health dicht bij elkaar liggen en elkaar zelfs gedeeltelijk overlappen. Ook voor het Center of Expertise in Genomics van de Hogeschool Leiden biedt dit dan ook kansen.

De partijen zetten in op de groei naar de wereldtop. Dat gebeurt niet alleen door verruiming van de criteria maar ook door een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingslocatie te zijn. Aspecten daarvan zijn de aanwezigheid van excellent onderzoek en onderwijs die zorgen voor een potentieel aan hooggekwalificeerde kenniswerkers, gemeenschappelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld starters en een uitgebreid programma om de bedrijven in het Park met elkaar in contact te brengen om zo synergie te bevorderen, en een fysiek aantrekkelijke vestigingslocatie.

Meer aanpassingen

Naast de uitbreiding van de vestigingscriteria naar Health, zijn er nog een aantal aanpassingen in de overeenkomst aangebracht. Zo mogen zich anders dan nu ook bedrijven vestigen die voor maximaal de helft uit kantoorruimte bestaan. Gerelateerde bedrijven moeten voor tenminste 20% gericht zijn op Life Science & Health. Verder is een Brancheringscommissie in het leven geroepen die bij twijfel advies uitbrengt over een vestigingsaanvraag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK