De weg van kennis naar kapitaal

Nieuws | de redactie
23 januari 2014 | Om wetenschappelijke kennis in de praktijk tot bloei te laten komen, is een forse vertaalslag nodig. Rathenau-onderzoeker Thomas Gurney brengt in kaart hoe kennisinstellingen zo’n kloof kunnen overbruggen. Science Parken zorgen voor verbinding, maar dat gaat niet vanzelf.

“Om de kennis die op de ene locatie wordt gegenereerd op een andere locatie op een zinvolle manier te kunnen toepassen is in veel gevallen ene vorm van vertaling, overdracht of transliteratie nodig,” schrijft Gurney die hier onlangs op promoveerde aan de Vrije Universiteit. Volgens de onderzoeker worden wetenschap en de toepassing van kennis gescheiden door “een oceaan van ervaring en tijd.”

Een kronkelig pad

Voor een juiste overdracht van die kennis is volgens Gurney de vorm van verzending van belang, evenals de context waarin die overdracht plaats vindt. “Onderzoek dat binnen de academische wereld wordt uitgevoerd en vervolgens wordt toegepast in het bedrijfsleven volgt een kronkelig pad.”

Eén van de manieren om de weg die kennis bewandelt naar de praktijk toe te vereenvoudigen is de ontwikkeling van een Science Park. Gurney stelt in zijn proefschrift dat er een “lange lijst van verwachte voordelen” is voor bedrijven om zich op een Science Park te vestigen. “De nabijheid van een instelling voor hoger onderwijs en de aanwezigheid van verwante bedrijven in de buurt zijn enkele voorbeelden van de redenen waarom bedrijven besluiten zich in een Science Park te vestigen.”

De voordelen die een Science Park kan bieden zijn niet vanzelfsprekend, merkt Gurney daarbij op. Daarvoor “moet er niet alleen een overlap zijn tussen hun fundamentele of toegepaste wetenschappen, maar ook tussen potentiële medewerkers en klanten.” De Rathenau-onderzoeker pleit er dan ook voor dat er bij vestiging meer aandacht is voor de wetenschap en technologie waarop een bedrijf is gebaseerd.

Beter afstemmen

“Ideeën die door een wetenschapper in de academische wereld worden gegenereerd, zijn in eerste instantie niet afgestemd op de ondernemersdynamiek binnen hun netwerk. Ze worden echter beïnvloed door de beloningsstructuur van de academische wereld.” Omdat deze anders is dan in het bedrijfsleven, is het niet altijd te voorspellen welke aspecten van onderzoek uiteindelijk worden doorontwikkeld.

Belangrijkste prioriteit om de kennisuitwisseling te bevorderen is volgens Gurney “toegang tot de organisatorische, financiële en regelgevende netwerken Deze toegang is ook bepalend voor de verfijning van de technologie. Er zijn weliswaar verschillen tussen de kenmerken van een idee zoals het in de academische wereld ontstaat en die van het idee zoals het wordt overgedragen aan het bedrijfsleven, maar met behulp van de ontwikkelde instrumenten kunnen we de oorsprong van dat idee vaststellen, het ontwikkelingspad ervan traceren en de effecten die de omgeving erop heeft onderzoeken.”

Het volledige proefschrift leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK