Debat over wetenschap ‘bedenkelijk’

Nieuws | de redactie
6 januari 2014 | Radboud-voorzitter Gerard Meijer kritiseert de KNAW voor het bieden van een podium aan 'Science in transition'. Hij acht dit “zeer bedenkelijk en jammer”. Zo’n debat zou beter “op basis van een gedegen analyse, op basis van de juiste feiten” gevoerd kunnen worden.

In zijn Nieuwjaarsrede gaf Meijer aan, dat hij de voorzet van de initiatiefnemers uit Utrecht en Amsterdam niet erg hoog had zitten: “In de tweede helft van het afgelopen jaar, is er op een wat mij betreft merkwaardige wijze discussie ontstaan over het functioneren en de toekomst van de wetenschap. In een slecht geformuleerd en niet gestructureerd Nederlandstalig ‘position paper’ met als titel ‘Science in transition’ hebben vier medewerkers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam aangegeven ‘waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet, en wat daar aan te doen is’.”

‘Halve waarheden’

Meijer meent, dat die benadering niet erg zinvol is, want hij zegt: “Dit laatste is in elk geval de subtitel van dit ‘position paper’, maar verder dan een niet onderbouwde opsomming van halve waarheden en feitelijke onjuistheden komt men in dit stemming makende stuk niet.”

Dat brengt hem tot zijn pittige uithaal naar de Akademie. “Ik vind het zeer bedenkelijk en jammer dat de KNAW aan de opstellers van dit manifest in november jl. een podium heeft geboden, en het is niet erg dat de Radboud Universiteit bij deze bijeenkomst schitterde in afwezigheid. Natuurlijk moeten we steeds nadenken en open discussiëren over de ontwikkelingen in de wetenschap, maar we dienen dat op basis van een gedegen analyse, op basis van de juiste feiten en met kennis en ervaring van de internationale wetenschap in de volle breedte te doen.”

Balans behouden

Op de bijeenkomst van de KNAW zei Jeroen Geurts, voorzitter van De Jonge Akademie onder meer: “Het publieke vertrouwen in wetenschap staat op het spel. We proberen de balans in wetenschap te behouden. We moeten natuurlijk blijven samenwerken met het bedrijfsleven om ons onderzoek te valoriseren, maar we doen veel meer.”

Veel onderzoek kan pas economische waarde krijgen na 50 jaar, en niet al in 10 jaar. Dit onderzoek wordt niet gedreven door financiële prikkels maar veel vaker door nieuwsgierigheid. “We moeten ons als wetenschappers meer op die langere termijn richten en wetenschap niet langer zien als eindproduct zien maar als proces.”

Echo’s uit het verleden

Minister Bussemaker liet zich ook niet onbetuigd. Zij reageerde met onder meer de volgende observatie:  “In de discussie rondom Science in Transition zijn er ook stemmen die beweren dat universiteiten te veel de nadruk leggen op onderzoek, waardoor het onderwijs in het gedrang komt. Dat zijn echo’s uit het verleden.”

Toch vroeg zij ook aandacht voor het ontstane debat: “Als het klopt dat onderzoekers alleen maar publiceren om hoger in de indexen terecht te komen, dan is er iets mis.De essentie van wetenschap is dat je bewijs probeert te vinden voor je eigen aannames. Dat doe je door op zoek te gaan naar onjuistheden in je eigen aannames en te reflecteren op je eigen werk.”

“Publicaties helpen daarbij. Want met publicaties gooi je de boel open en laat je anderen kritisch meekijken. Scoringsdrang is dan niet de juiste drijfveer. Oprechte nieuwsgierigheid en bereidheid om je eigen aannames publiekelijk ter discussie te stellen zijn dat wel.”

De ‘agenda for change’ van de initiatiefnemers van ‘Science in Transition’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK