HBO bezorgd om MBO

Nieuws | de redactie
17 januari 2014 | Minister Bussemaker moet het MBO stevig aanpakken, om de doorstroom naar het HBO te verbeteren. Thom de Graaf waarschuwt dat anders de uitval te hoog blijft en de lat niet omhoog kan.

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen ziet de HBO-sector zich in positieve zin ontwikkelen. “Het gaat goed met de hogescholen, niet alleen strikt kwantitatief gezien,” zei hij in zijn nieuwjaarsrede.

Instroom blijft stijgen 

De kwalitatieve ingrepen en initiatieven in het HBO werpen duidelijk vruchten af. Markant noemde hij de gunstige beoordeling door de NVAO van de opleidingen bij Inholland die zwaar onder vuur hadden gelegen. Ook de enthousiaste reactie uit het werkveld op de nieuwe opzet van de techniekopleidingen laat een stijgende waardering daar zien.

Opmerkelijk is het gegeven dat in het HBO het aantal gediplomeerden in 2013 daalde, terwijl de instroom opnieuw steeg, nu met 4%. Oorzaak van die daling is een forse toename van afstudeerders in 2012, die blijkbaar samenhing met de dreiging van de invoering van de zogeheten langstudeerboete van oud-staatssecretaris Halbe Zijlstra. Omdat deze op de valreep werd geschrapt, is het effect op versneld afstuderen snel verdwenen.

Realisme bij rendement

De Graaf wees op “het trilemma van het HBO” in de beleidsplannen van de minister en de prestatieafspraken. “De lat moet omhoog, het rendement moet omhoog en de uitval moet omlaag. Dat is niet zo simpel.” Hij bepleitte dat van deze drie doelstellingen vooral die bij het rendement “met realisme” zou worden benaderd.

Belangrijkste reden tot zorg om de realiteit van de verwezenlijking van die drie ambities tegelijk is voor de HBO-voorman de instroom van studenten in de hogescholen. “De instroom is niet op orde,” zei hij zonder omhaal van woorden. Dat is vooral gelegen in een “onvoldoende beginniveau van de studenten die uit het MBO komen.” De doorstroom MBO-HBO geeft veel kwalitatieve problemen, omdat deze studenten het HBO-niveau vaak niet snel genoeg aankunnen en de uitval juist in deze groep erg hoog is.

Aandacht voor MBO

Minister Bussemaker moet daarom haar beleid ten aanzien van de kwaliteit van het MBO aanscherpen, aldus De Graaf. “Als die kwaliteit niet beter wordt, lukt het niet om de uitval van de doorstromende studenten omlaag te brengen. En ook de ambitie om in het HBO de lat omhoog te brengen zal dan niet verwezenlijkt kunnen worden.”  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK