HO-deelname blijft stijgen

Nieuws | de redactie
23 januari 2014 | Zowel de universiteiten als de hogescholen hebben het afgelopen jaar meer studenten mogen verwelkomen. De VSNU-cijfers laten een stijging van 7% zien en de Vereniging Hogescholen maakte bekend dat dit studiejaar 5.8% meer studenten kozen voor een HBO-studie.

Beide koepels laten in de cijfers duidelijke tendensen zien, die direct te herleiden zijn tot de onzekerheid omtrent de basisbeurs en de effecten van de inmiddels afgeschafte langstudeerboete. De VSNU-cijfers maken duidelijk dat meer Vwo-leerlingen direct na het behalen van hun vo-diploma zijn gaan studeren. In plaats van een tussenjaar te nemen om te werken of te reizen. Volgens de  vereniging  is dit te wijten aan het sociaal leenstelsel.

“Een aannemelijke verklaring voor deze forse stijging is de voorgenomen invoering van het sociaal leenstelsel. De invoering van is inmiddels uitgesteld, maar zou betekend hebben dat studenten die zich een jaar later inschrijven geen basisbeurs meer ontvangen.  Deze stijging is 11% ten opzichte van 2012.” Zo laat de VSNU weten.

Langstudeerboete leidde tot spurt

Uit de cijfers van de Vereniging Hogescholen  wordt duidelijk dat door de afschaffing van de langstudeerboete  9.6% minder studenten zijn afgestudeerd in 2013. Deze langstudeerboete leidde tot een spurt onder studenten, waardoor er  in het studiejaar 2011-2012 zo’n 3.000 studenten extra afstudeerden. Dat vertaalt zich een jaar later in een omgekeerde beweging: een daling van ruim 3.000 ten opzicht van het langjarig gemiddelde van zo’n 67.500 diploma’s per jaar.

De stijging van de zogenoemde ‘instromers in het HBO’ is procentueel het grootst in de sector gezondheidzorg. Ten opzichte van een studiejaar eerder steeg het aantal instromers met 11%. De studie HBO-verpleegkunde is binnen de sector gezondheidzorg veruit favoriet. In totaal kozen 5.070 toekomstige verpleegkundigen voor deze studie, een stijging van 1.135 studenten. Hiermee is hbo-verpleegkunde dit studiejaar ook de meest gekozen opleiding in het gehele hbo.

In de sector techniek, steeg het aantal instromers op het hbo eveneens. Ten opzichte van het vorige studiejaar begonnen ruim 1.200 eerstejaars  meer aan een technische HBO-studie, een stijging van 7%. In de afgelopen tien jaar is het aantal eerstejaars hbo-studenten in de sector techniek gestegen met zo’n 4.000 tot bijna 19.000 dit jaar.

Alleen daling bij Rechten

De stijging van de instroom van nieuwe studenten op de universiteiten is het grootst bij de opleidingen in de sectoren Landbouw (+22%), Natuur (+13%) en Techniek (+12%). In alle sectoren stijgt het aantal aanmeldingen, uitgezonderd de Rechtenstudies (-2%). De landelijke fixus die hier dit collegejaar van kracht is, lijkt daarvan de oorzaak. Opvallend is dat na een jarenlange daling van de studentenaantallen ook de sector Taal & Cultuurstudies weer in de lift zit (+12%).

Inclusief de 106.000 hbo-nieuwkomers volgt een recordaantal van ruim 440.000 studenten dit studiejaar een HBO-studie.  Dat is een stijging van 4,4% ten opzichte van 2012 toen het HBO ruim 421.000 studerenden telde. Het totale aantal ingeschreven studenten op universiteiten bedraagt dit collegejaar 248.247. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van 2012.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK