KU Leuven wil meer vrouwen

Nieuws | de redactie
17 januari 2014 | De KU Leuven wil de komende drie jaar evenveel mannen als vrouwen aannemen in academische functies. De universiteit lanceert een actieplan waarmee ze de in- en doorstroom van vrouwen naar functies binnen de universiteit wil verbeteren en hun aanwezigheid in overlegorganen wil verhogen.

Het nieuwe genderactieplan moet een beleidskader bieden waarbinnen welomlijnde acties het verschil kunnen maken. Dat moet op middellange termijn leiden tot een minimum van 30% vrouwen op het niveau van de hoogleraren. Daarnaast wordt er gestreefd naar een 1/3 vertegenwoordiging van beide geslachten in de bestuursorganen van de universiteit en in de beoordelingscommissies, die verantwoordelijk zijn voor de benoeming en bevordering van academisch personeel.

Genderspits

Ook stelt de universiteit per faculteit een ‘genderspits’ aan. Deze hoogleraar ziet toe op de gendersensitiviteit van de procedures binnen de faculteit. Bij openstaande vacatures waarop vooral mannen reageerden, zal een comité op zoek gaan naar geschikte vrouwelijke kandidaten. Bovendien komt er een centraal solidariteitsfonds dat de extra kosten zal dragen indien een onderzoek verlengd moet worden door een langere afwezigheid of zwangerschapsverlof. Bij het berekenen van de onderzoekstijd zal in de toekomst ook rekening gehouden worden met afwezigheid door ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof.

Vicerector van de KU Leuven Katlijn Malfliet reageert op het actieplan: “Vrouwelijke onderzoekers worden vroeg in hun academische loopbaan vaak ook moeder. Dat zorgt ervoor dat zij tijdens hun tijd als postdoc-onderzoeker een nieuw evenwicht moeten zoeken tussen werk en privé. Onder andere via mentoring wil de universiteit jonge ouders ondersteunen in hun keuze voor een academische loopbaan.”

Universiteit als afspiegeling

Het genderactieplan werd binnen KU Leuven breed afgetoetst en krijgt de steun van de universitaire gemeenschap. De rector en de vicerectoren, de Academische Raad, de Raad van Bestuur van de KU Leuven onderschrijven allen het belang van een gefundeerd genderbeleid.

Het genderactieplan komt voort uit een overleg, van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Dit werd op vraag van  de minister van Innovatie, Ingrid Lieten opgestart. “Ook onze universiteiten moeten een afspiegeling zijn van de samenleving”, zegt zij. ” Met een gezond evenwicht tussen mannen en vrouwen in een organisatie komen we ook tot de beste resultaten. Publieke streefcijfers zijn dus een belangrijk engagement.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK