Louise Fresco naar Wageningen

Nieuws | de redactie
27 januari 2014 | Louise Fresco keert terug aan de universiteit waar zij in 1986 promoveerde. De UvA-universiteitshoogleraar volgt collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen op aan de Universiteit Wageningen. “Wageningen gaat over de vragen die mij mijn hele leven hebben beziggehouden.”

Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de WUR, is verguld met de benoeming van Fresco. “Louise kan vanuit haar internationale ervaring en haar brede wetenschappelijke achtergrond deze positie uitbouwen. Ook verwachten we dat ze haar verbindend vermogen zal inzetten om de missie van Wageningen UR te verwezenlijken.”

Inspirerend voorbeeld

Voor Louise Fresco die in 1986 promoveerde op het onderzoek naar tropische plantenteelt en productiesystemen is de benoeming in Wageningen een weerzien. Vorig jaar nog werd Fresco door  haar alma mater nadrukkelijk geroemd. Ze kreeg de Outstanding Alumnus Award omdat zij geldt als “een inspirerend voorbeeld voor studenten en onderzoekers.”

Fresco kijkt dan ook uit naar het werk in een omgeving die haar als een maatkostuum gegoten zou moeten zitten. “Vragen over voedselzekerheid, over de toekomst van onze economie, de vergroening en biomassa. Al die dingen die zo relevant zijn vandaag de dag en waarin Wageningen actief een rol speelt, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ik vind het fantastisch om daar aan mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Wereldwijd heeft KNAW-lid Fresco naam gemaakt, onder meer in het klimaatonderzoek en de kritische reflectie daar op. De InterAcademy Council, het wereldwijde adviesorgaan van de academies van wetenschappen, beneomde onder meer een commissie die de werkwijze van het onderzoek van de UN-groep IPCC moest doorlichten. Voorzitter was de econoom Harold T. Shapiro, oud-president van Princeton University. Louise Fresco maakte er als enige Nederlander deel van uit.

Financiële druk

UvA-hoogleraar Fresco zal in Wageningen de taak krijgen om de financiële huishouding van de universiteit scherp te herzien. Het profiel van de nieuwe voorzitter, dat in oktober bekend werd, liet zien dat de WUR financieel onder druk staat en dat er bezuinigd moet worden “in het licht van overheidsfinanciering en lastige marktomstandigheden.”

Opvallend in diezelfde profielschets is dat er weinig oog bleek voor internationalisering. Met de komst van Louise Fresco wordt er nu juist een voorzitter aangetrokken met een sterk internationale focus. Dat blijkt wel uit het feit dat zij in 2013 nog werd voorgedragen door de Nederlandse kenniswereld voor het voorzitterschap van de European Research Council. Het werd uiteindelijk niet Brussel, maar Wageningen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK