NWO-beurs voor HvA-onderzoek

Nieuws | de redactie
14 januari 2014 | NWO heeft HvA-docente ergotherapie Margriet Pol een promotiebeurs toegekend voor haar onderzoek naar sensormonitoring bij ouderen. Sensormonitoring is het meten van het dagelijks functioneren van mensen door sensoren die aangebracht zijn in de woonomgeving.

HBO-onderzoeksgelden, eerder verdeeld door SKO en Stichting Innovatie Alliantie, maken sinds 1 januari 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting. OCW, NWO en de HBO-partners in de Stichting Innovatie Alliantie hebben april vorig jaar een regieorgaan opgericht voor het praktijkgericht onderzoek.

Dit regieorgaan heeft nu een plaats gekregen binnen NWO. Voor de hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat volgens de ondertekenaars van het convenant “cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, in de beroepspraktijk en voor die praktijk.”

Lastig meten

Margriet Pol kreeg nu een promotiebeurs voor haar onderzoekswerk vanuit het HBO. De HvA-docente annalyseert hoe ouderen zelfstandig hun leven kunnen blijven vormgeven. Voor ouderen die thuis wonen is het cruciaal dat zij dagelijkse dingen nog kunnen doen, zoals tandenpoetsen, het huishouden en maaltijden klaarmaken.

Maar het is soms lastig te meten in hoeverre zij hiertoe nog in staat zijn; meestal gebeurt dit door zelfrapportage. “Bij kwetsbare ouderen gaat het dagelijks functioneren vaak geleidelijk achteruit, zonder dat de betrokkene dat zelf in de gaten heeft. Met sensormonitoring meet je het dagelijks functioneren continu en objectief,” licht Pol toe. “Zo signaleren we het direct wanneer mensen minder goed gaan functioneren, zodat zorgprofessionals hier bijtijds op kunnen inspringen door meer zorg te verlenen of een behandeling te starten. De zorgverlening wordt daarmee efficiënter, want die kan zo gericht hulp bieden.”

Privacy niet in het geding

Pol denkt niet dat de privacy van ouderen door deze techniek in het geding komt: “In dit onderzoek monitoren de sensoren de bewegingen die de oudere maakt in de woonruimtes, er zit geen beeld of geluid bij. De ouderen die ik heb ondervraagd, gaven aan dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en het daarvoor over hebben om enigszins in de gaten te worden gehouden. Zij ervaren meer veiligheid door de sensormonitoring.”

De sensoren in de woonruimte meten alleen de dagelijkse routine en signaleren het wanneer hier veranderingen in komen, als iemand bijvoorbeeld niet meer buiten komt of veel slaapt overdag. Het is dus niet zo dat sensormonitoring tot gevolg heeft dat ouderen aan hun lot worden overgelaten; zo wordt juist eerder duidelijk wie hulp nodig heeft.

Verschil maken in de praktijk

Pol gaat de effecten van sensormonitoring onderzoeken onder 100 patiënten die een heupoperatie hebben ondergaan. Zij gaat meten of door sensormonitoring het gevoel van veiligheid toeneemt, de valangst afneemt en de uitvoer van dagelijkse activiteiten binnen- en buitenshuis verbetert. Met de gegevens van de sensordata kunnen therapeuten hun adviezen en interventies adequaat inzetten. Het wordt het eerste grootschalige onderzoek op het gebied van sensormonitoring in Nederland.

Dit onderzoek gebeurt in de vorm van een een samenwerking tussen de domeinen Gezondheid en Media, Creatie en Informatie van de HvA. De hogeschool noemt dit een goed voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, omdat het gaat het erom gaat hoe de sensormonitoring-techniek toepasbaar gemaakt kan worden voor de zorg. Pol: “We maken met dit onderzoek een verschil in de praktijk. Zorgprofessionals en ouderen kunnen hier direct mee gaan werken als het effectief blijkt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK