Obama omhelst MOOCs

Nieuws | de redactie
7 januari 2014 | De regering Obama staat opvallend positief tegenover de mogelijkheden van MOOC’s voor de toekomst van hoger onderwijs. Een recent advies van tophoogleraren aan de president roemt hun potentie om de HO-toegankelijkheid te verhogen en bij kostenvermindering en onderwijskwaliteit.

In december bracht de ‘President’s Council of Advisors on Science and Technology’ een advies uit aan de president waarin wordt ingegaan op de toekomst van het Amerikaans hoger onderwijs in een tijd waarin de collegegelden fors stijgen en daarmee de toegankelijkheid in het geding komt. Digitaal onderwijs is de sleutel, zo lijkt de teneur in het advies.

Kosten omlaag, toegankelijkheid omhoog

In het advies wordt het potentieel van Massive Open Online Courses geroemd. Er liggen kansen voor het transformeren van onderwijs, op basis van de grote hoeveelheden learning analytics die kunnen worden vergaard. De nieuwe online technieken maken het mogelijk om op grote schaal studenten te verbinden met uitnemende docenten. “This scalablity suggests the potential both to increase access to higher education and to reduce its cost.”

Dat MOOC’s kansen biedt voor het opschalen van onderwijs is ontegenzeggelijk, maar of de potentie tot het verhogen van de toegankelijkheid echt zo groot is, valt momenteel nog te bezien. Onderzoek van de University of Pennsylvania bracht recent nog aan het licht dat de completion rates voor MOOC’s vooralsnog laag liggen en dat mensen die gebruik maken van het aanbod in veel gevallen al voorzien zijn van een academisch diploma.

Niet alleen hosanna

De ‘President’s Council’ geeft dan ook toe, dat MOOC-platforms nog in een opstartfase zitten waarin mislukte experimenten vooralsnog vaker voor zullen komen dan succesverhalen. Zo wordt in het advies ook gewag gemaakt van twijfels waar het gaat om het contact tussen docent en student. Bovendien zouden MOOC’s niet geschikt zijn voor het aanmoedigen van kritisch nadenken.

“Online courses, with interactive real-time feedback, may be ideally situated to assess the mastery to express themselves clearly and formulate independent, original ideas and arguments, tasks that by their nature may not scale,” zo stelt de Council.

Toegang tot 21st century skills

De kanttekeningen weerhouden de President’s Council er niet van toch een zeer positief advies uit te geven. De raad stelt dat de nieuwe technologieën mogelijkheden bieden voor een breed arrangement aan onderwijsaanbod dat het mogelijk maakt men zo veel mogelijk Amerikanen toegang te geven tot het verkrijgen van ‘21st century skills’.

Om die mogelijkheden ten volste te benutten raad het advies de Amerikaanse overheid drie zaken aan:

1.)    Laat de markt zelf besluiten welke innovaties in online onderwijs het beste zijn: “As in any infant industry, the trajectory of innovation is almost impossible to predict. For this reason, it would be premature to bias the competitive process by subsidizing any one particular approach to the exclusion of other.”

2.)    Accreditatieorganisaties moeten ruimte geven aan onderwijsinnovatie: “If the bar for accreditation is set too high, the infant industry developing MOOC and related technology platforms may struggle to realize its full potential.”

3.)    Onderzoek naar en het delen van learning data en outcomes moet worden gestimuleerd: “Data might also permit advances in our understanding of learning differences, including those associated with gende, ethnicity, and economic status.”

Het punt van accreditatie is interessant nu ook in Europa de discussie is losgebarsten op welke manier online cursussen gevalideerd zouden kunnen en moeten worden naast of binnen het reguliere HO-aanbod. In december vond bij de NVAO al een seminar plaats van de Europese accreditatieorganen rond deze kwestie. Ook daar kwam naar voren dat MOOC-ontwikkelaars vooralsnog de ruimte willen.

Geen paradigmawijziging

Sir John Daniel, die in Engeland en elders in de Angelsaksische  wereld zeer actief is bij de ontwikkeling van ‘open education’, onderstreepte tegenover ScienceGuide daarbij onder meer: “MOOCs themselves are not a paradigm shift. They offer a most interesting new feature of open education, no doubt. As do Open Courseware and Open Educational Resources. What MOOCs do however is no less important: they cause a paradigm shift to happen.”

“The development and practice of MOOCs make people think differently about what higher education is, and how it is structured and delivered to students and society at large. In particular the elite universities start scratching their heads about the impact of MOOCs. Everyone can now see and evaluate what they are offering and sometimes the quality and reputation of this gets questioned. That is most healthy, of course!”

Geen forse eisen stellen, nu MOOC’s nog volop aan het ontdekken zijn wat het potentieel is, en wat dit voor de toekomst van het hoger onderwijs zal brengen, zo lijkt zowel in Europa als de Verenigde Staten het devies. “Wat mij betreft doet de NVAO voorlopig niets,” stelde Timo Kos destijds dan ook al. 

Het volledige advies leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK