Steden matig voorbereid

Nieuws | de redactie
6 januari 2014 | Zeventig procent van de Europese grote steden heeft geen formele plannen om zich aan te passen aan een veranderend klimaat, blijkt uit onderzoek. Nederlandse steden blijken het meest ambitieus, maar niet het best voorbereid.

Een team onderzoekers van Columbia University onder leiding van Diana Reckien analyseerde 200 grote en middelgrote steden in 11 Europese landen. Steden spelen een belangrijke rol bij de opwarming van de Aarde, de bijdrage van steden wordt geschat tussen de 31 en 80 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Ambitieuze plannen om deze uitstoot terug te schroeven kunnen een grote rol spelen.

Daarnaast lopen steden, doordat veel mensen dicht op elkaar wonen, ook een groot risico bij natuurrampen die veroorzaakt of verhevigd worden door klimaatverandering. Ook is de infrastructuur van grote, rijke steden is erg kwetsbaar, zoals onder andere orkaan Sandy aantoonde.

Kwart steden goed voorbereid

Het team van Reckien richtte zich als eerste op formeel strategisch beleid in plaats van interviews met vertegenwoordigers van het stadsbestuur. De wetenschappers onderzochten adaptatieplannen die de kwetsbaarheid van steden voor klimaatverandering moest verlagen. Daarnaast onderzochten ze ook mitigatieplannen, plannen die de uitstoot van broeikasgassen moeten verlagen, zoals plannen voor betere energie-efficiëntie en voor het opwekken van duurzame energie.

Van de onderzochte steden heeft 65 procent ten minste een mitigatieplan, 28 procent heeft ook een adaptatieplan. Meer dan een derde (35 procent) heeft geen enkel plan klaarliggen. Een kwart van de steden heeft zowel een adaptatie- als een mitigatieplan mét concrete doelen voor het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

Eu steden klimaataanpassing

Veel woorden, weinig daden

Britse steden zijn het best voorbereid, 93 procent heeft een mitigatieplan. Aan de andere kant van het kanaal zijn ze een stuk minder ver. In België heeft 42 procent een mitigatieplan en in Frankrijk 43 procent. Ook qua adaptatieplannen zijn doen de Britten het goed, 80 procent van de 30 onderzochte steden heeft een dergelijk plan.

Nederlandse steden blijken sterker in hun ambitie dan in daadwerkelijk beleid. Nederland heeft de meeste steden die in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Om dat te halen moet er wel wat gebeuren, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg zijn op dit moment de enige drie grote Nederlandse steden die zowel adaptatie- als mitigatieplannen hebben klaarliggen. Eindhoven en Apeldoorn daarentegen, hebben helemaal geen plannen om de gevolgen van het veranderend klimaat te voorkomen of op te vangen.

Steden halen EU doelstelling

Als de plannen van de steden representatief zijn voor het nationale beleid,  dan zou de EU zijn doelstelling halen om de CO2-uitstoot met 20 procent terug te dringen. De aanbevolen reductie van 80 procent die nodig is om de temperatuur met minder dan twee graden Celsius te laten stijgen wordt bij lange na niet gehaald.

“Om een beter begrip te krijgen van de verschillende plannen om met klimaatverandering om te gaan moet er een internationale database komen met adaptatie- en mitigatieplannen die verder bouwt op dit Europese onderzoek”, raadt Reckien beleidsmakers aan.

Eu steden klimaataanpassing hoe


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK