Topsectoren te eenzijdig

Nieuws | de redactie
28 januari 2014 | De Nederlandse topsectoren zijn te eenzijdig gericht op technologische innovatie. Doorslaggevend voor het succes van het beleid is een bredere focus waarin ook sociale innovatie een grote rol speelt, dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM).

Uit de Innovatie- en concurrentie monitor Topsectoren die de RSM van de Erasmus Universiteit samen met Pantei/EIM heeft laten uitvoeren blijkt dat 23% van het innovatiesucces wordt bepaald door technologische innovatie. Daar tegenover staat dat liefst 77% wordt bepaald door nieuwe manieren van managen, organiseren en werken.

Te grote focus op R&D

Bedrijven in de topsectoren die flexibel georganiseerd zijn, ondernemend managen, investeren in vakmanschap en samen werken met kennisinstellingen en bedrijven realiseren meer radicale innovaties (+36%), meer incrementele innovaties (+29%) en hebben ook hogere bedrijfsprestaties (+21%).

Uit het rapport blijkt dat het huidige beleid van het Ministerie van Economische Zaken te veel gericht is op de technologische kant van innovatie. De focus ligt op R&D en patenten en dat terwijl het grote aantal MKB bedrijven gebaat is bij instrumenten gericht op de bevordering van ondernemerschap, nieuwe manieren van organiseren, vakmanschap en co-creatie met externe partijen. 

Het huidige Human Capital beleid van EZ schiet juist in deze punten te kort en de afgesloten Innovatie Contracten met bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid zijn met name gericht op investeringen in technologische innovatie. En dat terwijl aandacht hiervoor het innovatievermogen van de 9 topsectoren aanzienlijk kunnen verhogen. 

Creatieve industrie blijft achter 

De meest succesvolle topsectoren op dit moment zijn volgens het RSM-rapport de sectoren Energie en Chemie. Beide clusters scoren bovengemiddeld op technologische innovatie, sociale innovatie, innovatiesucces en arbeidsproductiviteit. De creatieve industrie blijft achter, met name door een relatief lage score op sociale innovatie. 

Het is voor het eerst dat de Rotterdam School of Management een Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren heeft uitgevoerd. Het betreft een eerste meting, de zogenaamde nulmeting, waardoor ontwikkelingen in de tijd nog niet in kaart kunnen worden gebracht. De meting vond plaats via internet en 1.527 bedrijven hebben aan de meting deelgenomen. 

Het volledige rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK