Vlaamse kwaliteit getoetst

Nieuws | de redactie
31 januari 2014 | De NVAO heeft in Vlaanderen in 2013 bij 15 procent van de opleidingen kritische vragen gesteld bij de beoordelingen van de kwaliteit. 20 opleidingen konden toch nog worden goedgekeurd. 11 andere opleidingen voldeden uiteindelijk niet aan de vereiste kwaliteit.

Deze 11 opleidingen worden afgebouwd, bij andere opleidingen ingevoegd of krijgen een tijdelijke erkenning om de gewenste verbeteringen door te voeren in de herstelperiode. Het aantal beoordelingsaanvragen voor nieuwe Vlaamse opleidingen was in 2013 beperkt: in totaal accrediteerde de NVAO vijf nieuwe opleidingen. Eén aanvraag werd voor afronding van het proces ingetrokken.

De belangrijkste aandachtspunten lagen vorig jaar vooral in het academiserings-traject, de professionele opleidingen in het bedrijfsmanagement en de bachelor na bacheloropleidingen in de zorg.

Samenhang HBO en WO

Bij de academisering ging het om de voormalige tweecyclusopleidingen van hogescholen die werden omgevormd naar academische bachelor- en masteropleidingen. In de voorbije vier jaar heeft NVAO meer dan 150 van dergelijke aanvragen behandeld.

De betrokken opleidingen hebben heel wat inspanningen geleverd om aan de academische eisen te voldoen. De commissies moesten niet alleen een oordeel vellen over de kwaliteit van de opleidingen en hun academisch gehalte op het moment van de visitatie, maar ook inschatten of deze opleidingen op het einde van het academiejaar 2012-2013 aan alle eisen zouden kunnen voldoen. Bij zes van deze opleidingen was dit vorig jaar nog niet het geval. De beoordelingen zijn daarom niet alleen gebaseerd op de feitelijke realisaties, maar ook op de plannen voor de resterende academiseringsperiode.

Techniek heeft het moeilijk

In totaal is ongeveer acht procent van de academiserende opleidingen negatief beoordeeld. De meeste negatieve beoordelingen en aanvullende trajecten vonden plaats in de industriële wetenschappen, en met name de elektronica, de elektromechanica en de bouwkunde. Daarnaast zijn er enkele negatieve beoordelingen voor architectuur, handelswetenschappen, drama, muziek, stedenbouw en productdesign. De opleidingen die herbeoordeeld zijn na een herstelperiode hebben inmiddels een positief oordeel gekregen. Overigens zijn niet alle betreffende opleidingen al herbeoordeeld.

Bij een kwart van de opleidingen (25 procent) werd een hoorzitting georganiseerd of werden aanvullende vragen aan de opleiding of de visitatiecommissie gesteld. Bij 17 opleidingen (12 procent) werd een aanvullende beoordeling gevraagd om te bezien of het academiseringsproces adequaat vorderde. De knelpunten in de betrokken opleidingen hadden bijna steeds te maken met de academische eisen gesteld aan het programma of het personeel en aan de masterproef. Slechts in enkele gevallen zijn andere facetten of onderwerpen negatief beoordeeld.

Bij de bachelor na bacheloropleidingen in de zorg werden bij diverse opleidingen vorig jaar aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het programma zelf. Het bleek dat het studietraject nog te weinig rekening houdt met het grote verschil tussen generatie- en werkstudenten; dat de praktijk beter in de theoretische opleidingsonderdelen moet worden geïntegreerd en dat de aandacht te eenzijdig wordt gericht op stages op de eigen werkplek in plaats van ook op andere locaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK