Bouwen aan duurzaam HO

Nieuws | de redactie
6 februari 2014 | Als we binnen twintig jaar geen omslag maken, zijn we straks “roasted, toasted, fried en grilled” citeerde duurzaamheidsgoeroe Marjan Minnesma IMF-voorzitter Christine Lagarde bij de start van SURF congres Groene ICT en Duurzaamheid. Ook de onderwijswereld moet die slag nu maken.

De woorden van Lagarde tonen volgens Minnesma van het duurzaamheidsplatform Urgenda dat duurzaamheid niet langer voor hobbyisten is, maar dat klimaatverandering op het allerhoogste niveau erkent wordt. Ook in de kennissector krijgt het prioriteit, maar tegelijkertijd valt er nog veel te winnen. “Het is immoreel om de rekening door te schuiven,” zo luidde dan ook de boodschap waarmee Minnesma het congres in Driebergen aftrapte.

Besparing op supercomputer

In het hoger onderwijs zijn de mogelijkheden om aan besparing en duurzaamheid te doen talloos. SURFsara dat in Amsterdam de belangrijkste Nederlandse supercomputer heeft staan, verbruikt een hoop energie om de processoren te laten draaien en te koelen. Niettemin wordt er alles aan gedaan om het verbruik tot een minimum te beperken.

Walter Lioen (SURFsara): “In de afgelopen jaren is de snelheid van de supercomputer fors omhoog gegaan, maar tegelijkertijd zijn we er in geslaagd om het budget en de footprint op het zelfde niveau te houden.” Een voordeel in Amsterdam is dat het zelden warmer dan 30 graden is en er dus middels warm water koeling zeer zuinig met energie om kan worden gesprongen.

Een ander voorbeeld van besparing biedt Nerdalize dat de in computerprocessoren vrijgekomen warmte juist als meerwaarde ziet. Waarom je huis namelijk niet verwarmen met die energie, zo zijn de drie Delftse ingenieurs van mening. Nerdalize werd geboren op een dag dat in het huis van de ingenieurs de verwarming uitviel en alleen de computers nog wat warmte boden. Inmiddels willen de ingenieurs met hun uitgedachte plan de markt op.

Duurzaamheid moet beklijven

Ambitie om de markt op te gaan heeft studentenvereniging Morgen niet. Onder initiatief van de landelijke club die zich richt op duurzaam studeren, zijn op verscheidene universiteiten inmiddels zogeheten GreenOffices ontstaan van waaruit studenten in alle lagen van de organisatie proberen duurzaamheid op de agenda te krijgen.

Dat valt niet altijd mee stellen de studenten zelf. “We zien vaak wel duurzame initiatieven van start gaan, maar als iets eenmaal is opgezet werkt er vervolgens bijna niemand meer aan mee.”

Toch liggen er wel degelijk kansen als juist studenten meer en meer doordrongen worden van het belang van duurzaamheid. Daarvoor moet in initiatieven als het GreenOffice wel de kennis en het netwerk doorgegeven worden om ook volgende generaties de handvatten te bieden om binnen hun organisatie aan de slag te gaan. Aanknopingspunt daarbij kan zijn, om via studenten- en medezeggenschapsraden draagvlak te verkrijgen voor duurzame initiatieven die in de organisatie worden opgepakt.

Draagvlak verkrijgen is ook wat De Groene Generatie probeert te doen. Volgens deze organisatie is er met name vanuit het bedrijfsleven veel draagvlak voor jonge professionals met een focus op duurzaamheid. Onderwijsinstellingen zouden daarom veel meer doen om in de curricula het bewustzijn van jongeren op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie te vergroten.

Duurzame energie in het curriculum

Op de Hanzehogeschool zijn ze zich hier nadrukkelijk van bewust. In Groningen is logischerwijs altijd veel aandacht geweest voor energie en dat laat zich zien in de Energy Academy die in Noord-Nederland is opgezet. Hierin worden internationale studenten opgeleid tot professionals in de energiesector.

Ook hernieuwbare energiebronnen en zuinig omgaan met de beschikbare energie spelen hier een grote rol, legt projectleider Rolf Velthuijs. “We denken met studenten samen echt na over hoe de energie-infrastructuur er in de toekomst uit moet gaan zien.” Input van studenten hier in zeer waardevol, want “dat wat wij misschien heel normaal vinden, is voor hen niet normaal.”

Die andere manier van kijken en doen is wat we nodig hebben om samen de aarde duurzaam te houden, zo leek ook Minnesma aan het  begin van het SURF-congres te willen meegeven. “Wij moeten als samenleving op een gegeven moment zeggen: ‘wij pikken dit niet langer’, anders gaat er op korte termijn niets gebeuren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK